TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

TND EĞİTİM

Bu bölümde "pdf" formatında dosyalar bulunmaktadır. Bu dosyaları açabilmeniz için bilgisayarınız da Acrobat Reader programı olması gerekmektedir. Eğer bilgisayarınızda bu program mevcut değilse yüklemek için tıklayınız.

 

Diyabetik Böbrek Hastalarında Hipergliseminin İlaçlarla Yönetimi - TND Uzman Görüşü Raporu 2020


Böbrek Fizyopatolojisi Kitabı

Temel Nefroloji Kitabı 2019

Transplantasyon Nefrolojisi - Pratik Uygulama Önerileri

Hasta Eğitim Kitapçıkları

Hemodiyaliz Hemşiresi El Kitabı  

Hemodiyaliz Hekimi El Kitabı

Pazar Toplantıları (II)

Pazar Toplantıları (I)

Crush (Ezilme) Sendromu ve Marmara Depreminden Çıkarılan Dersler

Böbrek Yetmezliğinde İlaç Dozu Düzenleme Rehberi

Nefrolofi ve İnternet

Türk Nefroloji Derneği Kılavuzları

  Kronik Böbrek Hastalığı Anemisinin Eritropoez Uyarıcı Ajanlarla Tedavi İlkeleri

 KDIGO-Mineral ve Kemik Bozuklukları Klinik Uygulama Kılavuzu

 KDIGO-Hepatit C Klinik Uygulama Kılavuzu

 KDIGO-Glomerülonefrit Klinik Uygulama Kılavuzu

 Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu-2019 Tam Metin

 Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu-2019 Sunum

 Primer Glomerüler Hastalıkların Tanı ve Tedavisi (UZLAŞI RAPORU)