TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

“Böbrek Hastalıklarının Tanısında İmmünoloji Temelli Testler” Başlıklı Çevrimiçi Toplantı Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türk Nefroloji Derneği ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Temel İmmünoloji Çalışma Grubu iş birliği ile 5 Haziran 2021 tarihinde“Böbrek Hastalıklarının Tanısında İmmünoloji Temelli Testler” başlıklı çevrimiçi toplantı düzenlenecektir.

Eğitimin amacı, böbrek hastalıklarının rutin tanısında immünolojik test yaklaşımları konusunda farkındalık oluşturmak, uygulamaları paylaşmak ve bu alanda klinik-laboratuvar iş birliğini pekiştirmektir. Ekte yer alan başvuru formunu klimud@gmail.com adresine göndererek ücretsiz olarak kayıt yaptırabilirsiniz.

Rutin mikrobiyoloji laboratuvarlarındaki test içeriğini geliştirme ve hizmet kalitesini artırma açısından katkı sağlayacağına inandığımız bu etkinlikte birlikte olabilmek dileğiyle,

Saygılarımızla,

TND Yönetim Kurulu

EK1: BÖBREK HASTALIKLARININ TANISINDA İMMÜNOLOJİ TEMELLİ TESTLER

EK2: Başvuru formu