TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

Türk Nefroloji Derneği Genel Kurul Duyurusu

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ GENEL KURUL DUYURUSU

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 1 Haziran 2021 tarihli “Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi” gereğince ertelenen derneğimizin olağan Genel Kurul toplantısı 25 Haziran 2021 Cuma günü saat 11:00’de, aşağıda yazılı gündemle Cumhuriyet Caddesi, No 50, Harbiye, Şişli, İstanbul adresinde bulunan Hilton İstanbul Bosphorus Hotel’de yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklama
 2. Genel Kurul Divan Heyeti’nin seçimi
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
 4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
 5. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ibrası
 6. Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi
 7. Denetim Kurulu raporunun ibrası
 8. Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
 9. Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
 10. Dilek ve görüşler
 11. Kapanış