TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

TND Sosyal Medya Ekibi

Sayın Üyemiz, 

Türk Nefroloji Derneği'nin son yıllarda yaptığı girişimlerle gerek internet tabanlı sayfaları gerekse sosyal medya adresleri artmıştır. Bu platformların izleyici sayıları da oldukça çoğalmıştır. Bugün itibari ile örnek vermek gerekirse derneğin instagram sayfasının 4013, twitter adresinin ise  1370 takipçisi vardır. 

Hem üyelerimiz, hem de üyemiz olmayan Nefroloji alanındaki sağlık çalışanları ile halkın yakın takip ettiği bu adreslerin kurumsal yönetimi açısından Genel Sekreter'e bağlı olacak şekilde bir Sosyal Medya Ekibi oluşturma kararı alınmıştır. 

Bu ekipte, Prof. Dr. Sena Ulu (drsenaulu@yahoo.com) koordinatörlüğünde, Dr. Öğr. Üyesi Sibel Gökçay Bek (beksibel@gmail.com), Uzm. Dr. Didem Turgut (dr.didem@gmail.com) ve Uzm. Dr. Nuri Barış Hasbal (nbhasbal@gmail.com) yer almaktadır.  Bu arkadaşlarımıza email adresleri üzerinden ulaşabilir, Dernek web sayfaları ve sosyal medya içerikleri konusunda görüş ve dileklerinizi iletebilirsiniz. 

Saygılarımızla 

TND Yönetim Kurulu