TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

COVID-19 Geç Dönem Böbrek Deneyimi Paylaşımı

Türk Nefroloji Derneği'nin Sayın Üyeleri,

COVID-19 ile mücadelemiz neredeyse bir yılı tamamladı ve salgın hala devam etmektedir. Bu dönemde kaybettiğimiz bütün sağlık çalışanlarımıza ve hastalarımıza Allahtan rahmet dileriz. Bu mücadelede gözünü kırpmadan çalışan meslektaşlarımıza ve üyelerimize de şükranlarımızı sunarız.

Bildiğiniz üzere salgının ilk ayında (Nisan 2020) Türk Nefroloji Derneği olarak  “COVID-19 ve Böbrek Hastalıkları Deneyim Paylaşımı” platformunu oluşturmuştuk. Sizlerin yoğun desteği ile kısa sürede 1000’in üzerinde COVID-19’lu böbrek hastasının verileri toplanmıştı. Bu verilerden, 3 temel makale yayınlandı ve hala değerlendirme/yazılma aşamasında olan makaleler de var.

Şimdi de sizleri COVID-19 geçiren böbrek hastalarının geç dönem sonuçlarının ve COVID-19 aşılamasının etkilerini araştırmak amacıyla “Türk Nefroloji Derneği COVID-19 ve Böbrek Hastalıkları Deneyim Paylaşımı" projesine katılmaya davet etmek isteriz. Toplanacak verilerin hem uluslararası literatür hem de ülkemiz açısından kıymetli olacağını düşünüyoruz.

COVID-19 geçiren, ayaktan veya yatarak tedavisini tamamlamış; (1) sürekli hemodiyaliz, (2) renal transplant, (3) periton diyalizi ve (4) renal replasman tedavisi almayan kronik böbrek hasta kohortlarını ve kontrol hastalarını içeren bu çalışmaların her bir grubu için ayrı veri toplanması planlanmaktadır. Bu çalışmalar için Sağlık Bakanlığı onayı alınmış olup, Nefroloji merkezlerinden araştırmacılar, tamamen gönüllülük esası ile, her bir çalışma için ayrı bir araştırmacı olmak şartı ile çalışmaya başvurabilecektir.

Bu projeye TND yönetimi adına Dr Mustafa Arıcı ve genel koordinatör olarak Dr. Savaş Öztürk (savasozturkdr@yahoo.com) ile birlikte 1) sürekli hemodiyaliz çalışmasında Dr. Kenan Turgutalp (k.turgutalp@hotmail.com), 2) renal transplant çalışmasında Dr Özgür Akın Oto (maviozgurluk@gmail.com), 3) periton diyalizi çalışmasında Dr Meltem Gürsu (meltem1401@yahoo.com) ve 4) renal replasman tedavisi almayan kronik böbrek hasta grupları çalışmasında Dr Serhat Karadağ (serhatkaradag@gmail.com) koordinatör olarak atanmıştır.

Bu projeye katılmak isteyen meslektaşlarımızın, yukarıdaki 4 çalışmadan hangisi veya hangilerine katılmak istiyorlarsa, ilgili koordinatör arkadaşlara ayrı ayrı mail yoluyla ad ve soyadları ile merkezlerinin açık adını bildirmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla

TND Yönetim Kurulu