TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

Genel Kurul Duyurusu

Sayın Üyemiz,

Sayın Üyemiz, Bilindiği üzere, 2017 yılı Kasım ayında yapılan olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulumuzun 3 yıl olan görev süresi Kasım 2020’de dolmuştur. Ancak, COVID-19 pandemisi nedeniyle daha önce 01.12.2020 tarihine kadar ertelenmiş olan dernek genel kurulları, T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün 25.11.2020 tarihli ve 7546 sayılı yazısı ile 28.02.2021 tarihine kadar yeniden ertelenmiştir. Tüzüğümüz gereğince, dernek olağan Genel Kurul toplantısının, Şube Genel Kurullarının tamamlanmasından 2 az ay sonra yapılması mümkün olduğundan, yeni bir genelge ile erteleme süresi uzatılmadığı takdirde olağan Genel Kurul toplantımız en erken 2021 yılı Haziran ayı içinde yapılabilecektir. Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğunda sizlere ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Saygılarımla,
Prof. Dr. Kenan ATEŞ
Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı