TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

COVID-19 ve Böbrek Hastalıkları Deneyim Paylaşımı hakkında

Türk Nefroloji Derneği'nin Sayın Üyeleri

26 Mart 2020 tarihinde yaptığımız ilk çağrı ile başlayan "COVID-19 ve Böbrek Hastalıkları Deneyim Paylaşımı" projesi ile ilgili sizlere bilgi vermek isteriz. Koordinatör arkadaşlarımız Dr. Savaş Öztürk (savasozturkdr@yahoo.com) ve Dr. Kenan Turgutalp (k.turgutalp@hotmail.com)’in yoğun mesaileri ile önce veri formlarımız hazırlandı ve çalışma grubu (gönüllülük esası ile) oluşturuldu. Ardından Etik Kurul ve Sağlık Bakanlığı izinleri aldı. Bu süreçte toplanan verilerin 6 Mayıs 2020 tarihinde yeterli sayıya ulaştığı düşünülerek veri tabanı geçici olarak kapatıldı. Toplanan verilerin temizliğinin ardından istatistik analiz yapıldı. Toplam 1210 hastanın dahil edildiği analizde 4 farklı grup yer aldı: Kontrol grubu (n=450), kronik hemodiyaliz (n=390), kronik böbrek ı (n=289) ve böbrek nakli (n=81) hasta grupları. İlk verilerle yapılan karşılaştırmalı analiz ana makale olarak yazılarak uluslararası bir dergiye gönderildi. Hakem değerlendirmesi sonuçları açıklandığında sizlere çalışma analizleri ile ilgili detaylı bilgi web sayfası aracılığı ile yapılacaktır. İlk çalışmada grup motivasyonu dikkate alınarak veri tabanına katkıda bulunan herkes makaleye yazar olarak dahil edildi.

Bundan sonraki süreçte veri tabanının 1 Haziran 2020 tarihine kadar açık tutulmasına karar verildi. Web tabanlı veri girişlerin yapıldığı bu projeye katılmak isteyenlerin ilgili koordinatörlerimizle iletişime geçmeleri halinde kendilerine gerekli bilgilendirmeler ve kayıt işlemleri yapılacaktır.

Çalışmadan çıkacak alt analizlerle ilgili hazırlıkların sürdüğü; bu analizlerdeki gücün de hasta sayısına bağlı olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Yoğun mesainiz sırasında gönüllü olarak yaptığınız veri paylaşımlarının Türk Nefroloji Derneği adına oldukça kıymetli olduğunu belirtir; hepinize şükranlarımızı sunarız.

Saygılarımızla

TND Yönetim Kurulu