TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

COVID-19 ve Akut Böbrek Hastalığı Deneyim Paylaşımı

Türk Nefroloji Derneği'nin Sayın Üyeleri,

COVID-19 hastalarında gelişen akut böbrek hasarı/yetmezliği tanı ve tedavi süreçleri ile COVID-19’a sekonder gelişen ABH'da ihtiyaç duyulan RRT süreçlerini kayda geçirmek istediğimiz Türk Nefroloji Derneği'nin "COVID-19 ve Akut Böbrek Hastalığı Deneyim Paylaşımı" projesikapsamında,Sağlık Bakanlığı ve etik kurul onayları alınmıştır. Hastaları takip eden meslektaşlarımızdan, tamamen gönüllülük esası ile katılacakları bu projede yer almak isteyenler altta isimleri yazılı olan koordinatör arkadaşlarımızla iletişime geçebilirler. Başvuru için son tarih 30 Mayıs 2020'dir. 

Saygılarımızla

Dr. İ.Hakkı Arıkan (ihakkiarikan@yahoo.com)

Dr. Belda Dursun (belda1@yahoo.com

Dr. Bülent Tokgöz (bulentto@gmail.com)