TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

Covid-19 ve Akut Böbrek Hastalığı Deneyim Paylaşımı

Türk Nefroloji Derneği'nin Sayın Üyeleri

Ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını ile başarı ile mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu süreçte üyelerimizin, sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğimizdir. Bu açıdan herkesin T.C. Sağlık Bakanlığı'nın web sayfasında düzenli aralıklarla güncellediği belgeleri ve Dernek web sayfamızdaki bilgileri takip etmelerini öneriyoruz.

Derneğimiz, halen Evre 3-5 KBH, hemodiyaliz ve böbrek nakli hastalarında Covid-19 infeksiyonunun yarattığı sorunlara ilişkin deneyimleri toplamayı sürdürmektedir. COVID-19 hastalarında gelişen akut böbrek hasarı/yetmezliği tanı ve tedavi süreçleri ile COVID-19’a sekonder ihtiyaç duyulan RRT süreçlerini de Türk Nefroloji Derneği'nin "COVID-19 ve AkutBöbrek Hastalığı Deneyim Paylaşımı" projesi kapsamında toplamak isteriz. Hastaları takip eden meslektaşlarımızın, tamamen gönüllülük esası ile katılacakları bu projede, paylaşılan deneyimleri biraraya getirmek amacıyla üç arkadaşımız koordinatör olarak görevlendirilmiştir.Dr. İ.Hakkı Arıkan ( ihakkiarikan@yahoo.com) , Dr. Belda Dursun ( belda1@yahoo.com) ve Dr. Bülent Tokgöz ( tokgozb@erciyes.edu.tr) bu proje için sahada kullanılabilecek formların hazırlığına başlamışlardır.

Bu projeye katılmak isteyen meslektaşlarımızın ilgili koordinatör arkadaşlarla iletişime geçmeleri rica olunur.

Türk Nefroloji Derneği olarak önceliğimizin sizlerin ve hastalarımızın sağlığı olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Saygılarımızla

TND Yönetim Kurulu