TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

COVID-19 ve Nefroloji

Sayın Üyemiz,

Aralık 2019’da Çin’de başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 enfeksiyonu ülkemizi de etkilemiş ve gideren artan sayıda vaka görülmeye başlanmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı Coronavirus salgınının başladığı ilk günden itibaren önlemlerini almış ve almaya devam etmektedir.

COVID-19 enfeksiyonu Nefroloji alanında çalışan sağlık çalışanlarını ve Nefroloji hastalarını da etkilemektedir. Türk Nefroloji Derneği ve üyeleri salgının ilk gününden itibaren hem hastalarını hem de kendilerini korumak için tedbirler almışlardır.

Özellikle Nefroloji hastalarını ilgilendiren hususlar ve alınması gereken önlemler bu kısımda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.Türk Nefroloji Derneği ve TND Renal Afet Gücü tarafından hazırlanan öneriler, en güncel bilgilerle hazırlanmıştır. Ancak durumun dinamizmi göz önüne alındığında koşulların ve bilgilerin çok hızlı değişebileceği unutulmamalıdır . Bu nedenle özellikle T.C. Sağlık Bakanlığı’nın konuya ilişkin web sayfası ( https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid19 ) ve uluslararası saygın kuruluşların web sayfaları ve saygın bilim dergileri önemli güncellemeler için takip edilmelidir. Bu açıdan dikkat çeken makale ve öneriler üyelerimiz tarafından çevirilerek veya özetlenerek sürekli olarak “Nefroblog Özel Sayısı” na eklenecektir.

İnsanlık akıl ve bilimle bu salgını da yenecektir. Başta üyelerimiz olmak üzere sağlık çalışanları, kararlı mücadeleleri ile bu salgına karşı da başarı kazanacaklardır. Bu süreçte üyelerimiz ve sağlık çalışanlarının öncelikle kendilerini ve ailelerini korumaları, ardından hastaları için gerekli tedbirleri almaları en önemli önceliğimiz ve dileğimizdir.

Saygılarımızla,

TND Yönetim Kurulu

İlgili Belgeler:

o TND-GHÇG- Glomerüler Hastalıklar (Hekimler_icin)
o TND-GHÇG- Glomerüler Hastalıklar (Hastalar için)

  • TND Renal Transplantasyon Çalışma Grubu Önerileri

o “Renal Transplantasyonlu Hastalarda Covid-19 İnfeksiyonu İzlem ve Tedavi Önerileri“