TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

Nefroloji alanındaki dergilerin 2017 etki faktörleri

Türk Nefroloji Derneği'nin Değerli Üyeleri,

"Web of Science" tarafından listelenen ve SCIE kapsamında olan Nefroloji alanı dergilerinin 2017 yılı etki faktörlerini sizlere duyurmak isteriz.

Ülkemizde, Nefroloji alanına ilişkin hem yayın sayısının hem de etki faktörünün artması dernek olarak en önemli hedeflerimizdendir. TND olarak bu açıdan meslektaşlarımıza desteklerimiz sürecektir.

Bunun yanında Türk Nefroloji Derneği'nin resmi yayını olan Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi'nin uluslararası indekslere girmesi için de çalışmalarımız devam etmektedir. Bu amaçla, sizlerin kaliteli orijinal araştırmalarınızı dergimize göndermenizi ve dergimizde yayınlanan makalelere ulusal ya da uluslararası yayınlarınızda atıfda (dergimizin kısaltması kaynaklarda Turk Neph Dial Transpl olmalı) bulunmanızı arzu etmekteyiz.

Saygılarımızla

TND Yönetim Kurulu