TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

Fabry hastalığı hakkında TND dilekçesi

Türk Nefroloji Derneği'nin Değerli Üyeleri

Resmi Gazete’nin 21 Mart 2018 tarih ve 30367 sayılı nüshasında yayımlanan “ Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ”in 19. Maddesi ile Nefroloji Uzman Hekimlerine Fabry Hastalığı tedavisi için sağlık kurulu raporu yazabilme yetkisi getirilmekle birlikte, bu yetki “en az biri çocuk metabolizma veya çocuk endokrinoloji ve metabolizma uzman hekimi olmak kaydıyla” şartına bağlanmıştır. Bu durumun hastaların rapor süreçlerinde sorun yaratacağı aşikardır. Üyelerimizden gelen talepleri de dikkate alarak Türk Nefroloji Derneği SGK’ya bu konuda itirazını yapmıştır. Konuyla ilgili dilekçeyi ekte bulabilirsiniz.

Nefroloji alanını ilgilendiren ve üyelerimizin hak ve yetkilerine kısıtlama getiren diğer konularda da TND Yönetim Kurulu olarak çalışmalarımız sürmektedir.

Saygılarımızla

Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu

Dilekçeye ulaşmak için lütfen tıklayınız.