TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

SGLT2i hakkında TND dilekçesi

Türk Nefroloji Derneği'nin Değerli Üyeleri

Resmi Gazete’nin 21 Mart 2018 tarih ve 30367 sayılı nüshasında yayımlanan “ Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ " ile Nefroloji Uzmanlarının diyabet tedavisinde kullanılan "Sodyum-glukoz ko- transporter 2 (SGLT2) inhibitörleri" için rapor düzenleme yetkileri ellerinden alınmıştır.

Türk Nefroloji Derneği'nin SGK'ya bu konu hakkında yaptığı itiraz dilekçesini ekte bulabilirsiniz.

Nefroloji alanını ilgilendiren ve üyelerimizin hak ve yetkilerine kısıtlama getiren diğer konularda da TND Yönetim Kurulu olarak çalışmalarımız sürmektedir.

Saygılarımızla

Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu

Dilekçeye ulaşmak için lütfen tıklayınız.