TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

 
Prof. Dr. Kenan ATEŞ (Başkan)
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

E-MAIL: ates@medicine.ankara.edu.tr
 
Prof. Dr. Alaattin YILDIZ (II. Başkan)
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
E-MAIL: alaattin.yildiz@yahoo.com  
 
Prof. Dr. Mustafa ARICI (Genel Sekreter)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
E-MAIL: marici@hacettepe.edu.tr 
 
Prof. Dr. Ali Rıza ODABAŞ (Sayman)
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
e-mail:arodabas@yahoo.com
 
Prof. Dr. Siren SEZER (Üye)
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
e-mail: sirensezer@hotmail.com
 
Prof.Dr. Bülent TOKGÖZ (ÜYE)
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, KAYSERİ
e-mail: bulentto@gmail.com
 
Prof. Dr. Halil Zeki TONBUL (Üye)
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, KONYA
e-mail: htonbul@yahoo.com