TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

Denetim Kurulu

Prof. Dr. Aydın TÜRKMEN (Başkan)
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Mailturkmenaydin@yahoo.com

Prof. Dr. Rümeyza KAZANCIOĞLU
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mail: drkazancioglu@yahoo.com

Prof. Dr. Savaş Öztürk
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Mail: savasozturkdr@yahoo.com