TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

Denetim Kurulu

Prof. Dr. Aydın TÜRKMEN (Başkan)
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Mail: turkmenaydin@yahoo.com

Prof. Dr. Bülent ALTUN (Başkan Yardımcısı)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mail: baltun@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Taner ÇAMSARI (Üye)
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mail:taner.camsari@gmail.com