TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

Sağlık personelinin tam gün çalışma kanunu

Sağlık personelinin tam gün çalışmasını teminen ilgili kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı taslağını görmek için tıklayınız.