TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

Böbreğin Kistik Hastalıkları

Tüberoz Skleroz Kompleksi

Böbreğin kistik hastalıkları konjenital, kalıtsal veya edinsel olabilir. Böbreğin konjenital kistik hastalıkları farklı kromozom bozuklukları sonucunda ortaya çıkabilir ve çeşitli sendromların bulgusu olabilir. Bazı olgularda ise herhangi bir neden saptanamaz. Konjenital kistik böbrek hastalıkları, genellikle ultrasonografi ile intrauterin dönemde veya doğumdan hemen sonra farkedilir.

Kistik böbrek hastalıklarının çoğu kalıtsal nedenlere bağlıdır. Böbreğin kalıtsal kistik hastalıkları, otozomal dominant veya otozomal resesif geçiş gösterir. Bunların arasında en yaygın görüleni otozomal dominant polikistik böbrek hastalığıdır.

    Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı
    Von Hippel - Lindau Hastalığı
    Tüberoz Skleroz Kompleksi
    Otozomal Resesif Polikistik Böbrek Hastalığı
    Juvenil Nefronofitizi - Medüler Kistik Hastalık Kompleksi
    Medüler Sünger Böbrek
    Glomerulakistik Böbrek Hastalığı
    Böbreğin Basit Kistleri
    Böbreğin Edinsel Kistik Hastalığı
    Kaynaklar