TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

CRUSH (EZİLME) SENDROMU VE MARMARA DEPREMİNDEN ÇIKARILAN DERSLER

Giriş  
Temel Bilgiler  
Epidemiyoloji  
Etyopatogenez  
Klinik Bulgular  
Laboratuar Bulgular  
Tanı  
Prognoz  
Profilaksi  
Tedavi  
Lojistik  
Ekler ve Kaynaklar