TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

PAZAR TOPLANTILARI (I)

Hemodiyaliz Yeterliliği  
  Dr. Hakkı Arıkan  
Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Hipoalbuminemi  
  Dr. Serhan Tuğlular  
Hemodiyaliz Hastalarında Vasküler Giriş Yolu Sorunları  
  Dr. Gülçin Kantarcı  
Diyaliz Membranları  
  Dr. Fatma Karakullukçu  
Membran Transport Mekanizmalari  
  Dr. Sinan Trablus  
Kronik Böbrek Yetmezliğinde Anemi Etyopatogenezi  
  Dr. Gülçin Kantarcı  
Renal Anemide Eritropoetin Tedavisi  
  Dr. Betül Öğütmen  
Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Tedavisi İçin Öneriler (Çeviri)  
  Dr. Mehmet Koç  
Diyaliz Membranlarında Biyouyumluluk  
  Dr. Rıfkı Evrenkaya  
Kronik Böbrek Yetmezliğinde Anemi Etyopatogenezi  
  Dr. Gülçin Kantarcı  
Kronik Böbrek Yetmezliğinde Eritropoetin Dışı Anemi Tedavisi  
  Dr. Elbis Ahbap  
Diyaliz ve Tüberküloz  
  Dr. M. Yaşar Tülbek  
Hemodiyalizde Karditovasküler Risk Faktörü Olarak Hipertansiyon  
  Dr. Osman Çengel