TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

Nefroloji Kış Okulu 2018 Sunumlar

29 Mart 2018, Perşembe

14:30-15:00 OKUL AÇILIŞI VE PROGRAMIN TANITIMI
  Dr. Kenan Ateş (Türk Nefroloji Derneği Başkanı)
Dr. Turgay ARINSOY (Nefroloji Kış Okulu Müdürü)
15:00-16:00 Kronik Diyaliz Tedavisinin Komplikasyonları
Oturum Başkanı: Dr. Turgay Arınsoy
Panelistler: Dr. Kenan Ateş
Dr. Mustafa Arıcı
Dr. Bülent Tokgöz
16:00-16:30 KAHVE ARASI
16:30-18:00 Diyaliz Tedavisi: Ekonomik Modeller ve Geri Ödeme Sistemleri
Oturum Başkanı:
Dr. Alaattin Yıldız
Panelistler: Dr. Siren Sezer, Dr. H. Zeki Tonbul, Dr. Ali Rıza Odabaş, SGK Temsilcisi

30 Mart 2018, Cuma

08:30-09:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
  Dr. Kenan Ateş(Türk Nefroloji Derneği Başkanı)
Dr. Turgay Arınsoy (Nefroloji Kış Okulu Müdürü)
09:00-09:30 AÇILIŞ DERSİ
  Oturum Başkanı: Kamil Serdengeçti
09:00-09:25 Diyalizde Mortalite: Neden hala yüksek?
Dr. Taner Çamsarı
09:25-09:30 Tartışma
09:30-10:30 KRONİK DİYALİZ TEDAVİSİ: NE ZAMAN VE NASIL BAŞLAYALIM ?
  Oturum Başkanları: Dr. Gültekin Süleymanlar , Dr. Saime Paydaş
09:30-09:55 Diyalize ne zaman başlayalım ? Erken mi ? Geç mi ?
Dr. Ahmet Uğur Yalçın
09:55-10:20 İlk Diyaliz reçetesi : Nasıl planlayalım ?
Dr. Oktay Oymak
10:20-10:30 Tartışma
10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00–12:00 UYDU SEMPOZYUM
TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIK : LANTANYUM KARBONAT
Konuşmacılar:
Dr. Mustafa Arıcı, Dr. Siren Sezer
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 -15:00 HEMODİYALİZİN TEKNİK DETAYLARI: DİYALİZAT/DİYALİZÖR VE YETERLİLİK
  Oturum Başkanları: Dr. Neval Duman , Dr. Şükrü Sindel
13:30-13:55 Hangi hastaya hangi diyalizat?
Dr. Halil Zeki Tonbul
13:55-14:20 Hangi tip diyalizör; nasıl seçelim ?
Dr. Ali Rıza Odabaş
14:20-14:45 Yeterli hemodiyaliz: En doğru nasıl değerlendirelim?
Dr. Sedat Üstündağ
14:45-15:00 Tartışma
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:30 DİYALİZ VE ANEMİ: OLGULARLA SORUNLARA ÇÖZÜMLER
  Oturum Başkanları: Dr. Çetin Özener , Dr. Şehsuvar Ertürk
15:30-15:55 IV demir kullanımı ve karşılaşılan sorunlar
Dr. Aykut Sifil
15:55-16:20 ESA kullanımı ve karşılaşılan sorunlar
Dr. Yasemin Erten
16:20-16:30 Tartışma
16:30-17:30 DİYALİZDE BİTMEYEN SORUN: İNFEKSİYON
  Oturum Başkanları: Dr. Rezzan Ataman ,Dr. Bülent Altun
16:30-16:55 Kateter infeksiyonlarının diyaliz merkezinde yönetimi
Dr. Faruk Hilmi Turgut
16:55-17:20 HBV, HCV, HIV infeksiyonları ve diyaliz
Dr. Tekin Akpolat
17:20-17:30 Tartışma
20:00 GALA YEMEĞİ

31 Mart 2018, Cumartesi

09:00-09:30 KONFERANS
  Oturum Başkanı: Dr. Ali Başçı
09:00-09:25 Diyaliz ilişkili amiloidozis
Dr. Meltem Pekpak
09:25-09:30 Tartışma
09:30-10:30 DİYALİZİN TEMEL PROBLEMİ: VOLÜM KONTROLÜ
  Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Emin Yılmaz, Dr. Aydın Türkmen
09:30-09:55 Volüm durumunu değerlendirme yöntemleri
Dr. Ali İhsan Günal
09:55-10:20 Sodyum-UF modellemeleri ve uygulama alanları
Dr. Soner Duman
10:20-10:30 Tartışma
10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:00 UYDU SEMPOZYUM
FOSFORU DÜŞÜRMEKTEN DAHA FAZLASI…

Oturum Başkanı:
Dr. Yunus Erdem
Konuşmacı:
Dr. Aykut Sifil
Tartışmacı:
Selçuk Erdem
 
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00 KONFERANS: DİYALİZ VE KANSER: GİDEREK BÜYÜYEN BİR SORUN
  Oturum Başkanı: Dr. Musa Bali
13:30-13:55 Diyaliz hastasında malignite taraması rutin yapılmalı mıdır?
Dr. Serap Demir
13:55-14:00 Tartışma
14:00-15:00 DİYALİZDE KEMİK-MİNERAL BOZUKLUKLARI: EN DOĞRU YAKLAŞIM HANGİSİ ?
  Oturum Başkanları : Dr. Fevzi Ersoy , Dr. Nurhan Özdemir
14:00-14:25 Diyaliz Hastalarında Osteoporoz ve Yönetimi
Dr. Siren Sezer
14:25-14:50 Aktif vitamin D analogları ve Kalsimimetikler
Dr. Deniz Ayli
14:50-15:00 Tartışma
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-17.00 OLGULARLA DİYALİZ HASTASINDA KOMPLİKASYONLARIN YÖNETİMİ
  Oturum Başkanları: Dr. Nurol Arık , Dr. Hüseyin Çeliker
15:30-15:50 Malnutrisyonu olan hasta
Dr. İbrahim Karayaylalı
15:50-16:10 Kan şekeri kontrolü bozuk olan hasta
Dr. Şükrü Ulusoy
16:10-16:30 Antikoagulan tedavi alan hasta
Dr. Serhan Tuğlular
16:30-16:50 Atriyal fibrilasyonu olan hasta
Dr. Özlem Tiryaki Usalan
16:50-17:00 Tartışma
17:00-17:15 KAPANIŞ KONUŞMALARI
  Dr. Kenan Ateş (Türk Nefroloji Derneği Başkanı)
Dr. Turgay Arınsoy (Nefroloji Kış Okulu Müdürü)

1 Nisan 2018, Pazar


09:00 -10:00
Diyaliz Hastasının Organ Nakline Hazırlığı: Ne Zaman ? Nasıl ?
Oturum Başkanı: Dr. Siren Sezer
Konuşmacı: Dr. Alaattin Yıldız
10:00-10:30 KAHVE ARASI

10:30-11:30
Diyaliz Hastalarında Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı:
Dr. Kenan Ateş
Konuşmacı: Dr. Mustafa Arıcı

11:30-12:00
Okul Kapanışı ve Değerlendirme
Dr. Kenan Ateş(Türk Nefroloji Derneği Başkanı)
Dr. Turgay ARINSOY (Nefroloji Kış Okulu Müdürü)