TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

PAZAR TOPLANTILARI (II)

Giriş  
Üremik Kemik Hastalığı  
  Dr. Sevgi Şahin  
Renal Osteodistrofi Korunma ve Tedavi  
  Dr. Hülya Ergin Karadayı  
Aluminyum Kemik Hastalığı  
  Dr. Süheyla G. Apaydın  
Adinamik Kemik Hastalığı ve Osteomalazi  
  Dr. Mehmet Çobanoğlu  
Düşük Dönüşümlü Kemik Hastalığında Tedavi  
  Dr. Rıfkı Evrenkaya  
Hemodiyaliz ve HCV  
  Dr. Bilgin Çapanoğlu  
Hemodiyaliz Hastalarında Kronik HCV İnfeksiyonu Tedavisi ve Korunma Yolları  
  Dr. Serhan Tuğlular  
Diyalizde Tüberküloz Olgu Sunumları  
  Dr. Hasan Koç  
Preemptif Böbrek Transplantasyonu  
  Dr. Süheyla G. Apaydın  
RO Su Arıtma Tesisleri  
  Diy. Tek. Necdet Arslan  
Hemodiyalizde Kullanılan Suyun Özellikleri  
  Dr. Fatma Karakullukçu  
Hemodiyalizde Beslenme Nedir?  
  Diy. Uzm. Seval Eraydın  
Hipertansiyon Olgu Sunumları  
  Dr. Hatice Portakal  
Hemodiyaliz Kataterleri  
  Dr. Gülçin Kantarcı  
Hemodiyaliz ve Diyabetik  
  Dr. Oğuzhan Deyneli  
Diyaliz: Genel Bilgiler  
  Tekin Akpolat-Cengiz Utaş  
Diyalizerin Yeniden Kullanımı (Reuse)  
  Cengiz Utaş-Tekin Akpolat  
Yavaş-Sürekli Hemodiyaliz Yöntemleri  
  Turgay Arınsoy  
Hemodiyaliz Hastasında Karşılaşılan Diğer Sorunlar  
  Tekin Akpolat-Mevlüt Başkol  
Zehirlenmelerde Diyaliz ve Hemoperfüzyon  
  Bülent Tokgöz-Cengiz Utaş  
Organ Naklinde Akdeniz Üniversitesi Modeli  
Anemi  
  Tekin Akpolat-Cengiz Utaş