TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

Nefroloji Kış Okulu 2017

31 Mart 2017, Cuma
08:30-09:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Turgay Arınsoy (Türk Nefroloji Derneği Başkanı )
İbrahim Karayaylalı ( Nefroloji Kış Okulu Müdürü)
09:00-09:30 AÇILIŞ DERSİ
Oturum Başkanı : Turgay Arınsoy
09:00-09:25 Hemodiyalizde Hepatit C: Enfeksiyon kontrolü için evrensel önlemler
Gültekin Süleymanlar
09:25-09:30 Tartışma
09:30-10:30 OTURUM 1
Oturum Başkanları: Kamil Serdengeçti, Mehmet Emin Yılmaz
09:30-09:55 Hemodiyaliz cihazı: Pompalar, sensörler, monitörler
Tolga Yıldırım
09:55-10:20 Su sistemi ve önemi
Caner Çavdar
10:20-10:30 Tartışma
10:30_11:00 Kahve Arası
11:00 – 12:00 Uydu Sempozyum
Hepatit C ile enfekte diyaliz hastalarında kür mümkün mü?
Oturum Başkanı: Siren Sezer
Konuşmacı: Ulus Akarca
12:00 – 13.30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:40 OTURUM 2
Oturum Başkanları: Neval Duman, Taner Çamsarı
13:30 – 13:50 Diyalizin bireyselleştirilmesi: Diyalizat ve membran seçimi
Gülay Aşçı
13:50 – 14:10 Diyaliz yeterliliği: Klinik mi, ölçümler mi?
Rüya Özelsancak
14:10- 14:30 Hemodiyaliz ve Periton diyalizinde Rezidüel idrar volümünün korunması
Kenan Turgutalp
14:30 – 14:40 Tartışma
14:40 – 15:00 Kahve Arası
15:00 – 16:30 OTURUM 3
Oturum Başkanları: Ali Başçı, Mehmet Şükrü Sever
15:00 – 15:20 Yeni fosfor bağlayıcı ajanlar
Savaş Sipahi
15:20 – 15:40 Kime D vitamini verelim?
Saime Paydaş
15:40 – 16:00 Kalsimimetikler
Ebru Aşçıoğlu
16:00 – 16:20 Paratiroidektomi
Garip Şahin
16:20 – 16:30 Tartışma
16:30 – 16:50 Kahve Arası
16:50- 17:40 OTURUM 4
Oturum Başkanları: Oktay Oymak, Ahmet Uğur Yalçın
16:50 – 17:10 Diyalizde kateter kullanımı ve komplikasyonları
Sedat Üstündağ
17:10 – 17:30 Arteriovenöz fistül takibi ve komplikasyonları
Mehmet Horoz
17:30 – 17:40 Tartışma
17:40 – 18:30 OTURUM 5
Oturum Başkanı: Musa Bali, Şule Şengül
17:40 – 18:00 Zehirlenmelerde diyaliz uygulamaları
Ali Rıza Odabaş
18:00 – 18:20 Çocuk hastalarda diyaliz reçetelendirilmesi
Aysun Beyazıt
18:20 – 18:30 Tartışma
20:00 Gala Yemeği
1 Nisan 2017, Cumartesi
09:00-09:30 Oturum Başkanı: Şükrü Sindel, Mahmut Yavuz
09:00-09:25 Hemodiyaliz de ultrafiltrasyon ve optimizasyonu
Nurol Arık
09:25-09:30 Tartışma
09:30-10:40 1.OTURUM
Oturum Başkanları: Hüseyin Çeliker, Ahmet Kıykım
09:30-09:50 Anemi tedavisinde yenilikler
Hakkı Arıkan
09:50-10:10 Demir tedavisi
Özkan Güngör
10:10-10:30 Vaka tartışması
Mehmet Rıza Altıparmak
10:30-10:40 Tartışma
10:40_11:00 Kahve Arası
11:00-12:10 2.OTURUM
Oturum Başkanları: Fevzi Ersoy, Şükrü Ulusoy
11:00-11:20 Malnütrisyon nedenleri ve oluşumu
Ender Hür
11:20-11:40 Malnütrisyon önlenebilir mi?
Belda Dursun
11:40-12:00 Vaka tartışması
Müge Değer
12:00-12:10 Tartışma
12:10-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:40 3.OTURUM
Olgularla Diyaliz Sıklığı ve süresi
Oturum Başkanları: Rezzan Ataman, Çetin Özener
13:30-13:50 Hemodiyaliz tedavisi sıklığını ne zaman arttıralım? Ne zaman azaltalım?
Ercan Ok
13:50-14:10 Ne zaman sonlandıralım?
Ülver Derici
14:10-14:30 Kalp yetmezliği olan hastada hemodiyaliz
Kenan Ateş
14:30-14:40 Tartışma
14:40-15:00 Kahve Arası
15:00-16:10 4.OTURUM
Oturum Başkanları:
Saniye Şen, Hülya Taşkapan
15:00-15:20 Hepatitde güncel tedavi
Hikmet Akkız
15:20-15:40 Diyaliz hastalarında aşılama
Gülperi Çelik
15:40-16:00 Hemodiyalizde akılcı ilaç kullanımı
Sena Ulu
16:00-16:10 Tartışma