TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

Nefroloji Kış Okulu 2015

7 Mart 2015, Cuma

08:30 – 09:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
09:00 – 09:30

AÇILIŞ KONFERANSI : DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE HEMODİYALİZİN GELECEĞİ

Oturum Başkanı: Turgay ARINSOY

Konuşmacı: Ali BAŞÇI

09:30 – 10:30

HEMODİYALİZ GEREÇLERİ

Oturum Başkanları: Şali ÇAĞLAR, Gültekin SÜLEYMANLAR

09:30 – 09:55

Hemodiyaliz cihaz seçimi ve teknik takibin önemi

Oktay OYMAK

09:55 – 10:20

Membran seçimi

Ali Rıza ODABAŞ

10:20 – 10:30 Tartışma
10:30 – 11:00 KAHVE ARASI
11:00 – 12:30

HD FİZYOLOJİK PRENSİPLERİ VE YETERLİLİK

Oturum Başkanları: Şükrü SİNDEL, Şükrü ULUSOY

11:00 – 11:20

HD’de fizyolojik prensipler

Ahmet Uğur YALÇIN

11:20 – 11:40

KBH’da kan örneklemesinde dikkat edilecek hususlar

Sedat ÜSTÜNDAĞ

11:40 – 12:00

HD yeterliliği kavramı ve ölçütleri

Nurhan SEYAHİ

12:00 – 12:20

Optimum HD yeterliliği değerlendirmemizdeki engeller nelerdir?

Gülsüm ÖZKAN

12:20 – 12:30 Tartışma
12:30 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 14:30  
14:30 – 15:30

ANEMİ

Oturum Başkanları: Kamil SERDENGEÇTİ, Hüseyin ÇELİKER

14:30 – 14:55

Prediyaliz ve diyalizde demir tedavisi

Saime PAYDAŞ

14:55 – 15:20

Akılcı eritropoetin kullanım prensipleri ve optimum kullanımın önündeki engeller

Dilek TORUN

15:20 – 15:30 Tartışma
15:30 – 16:00 KAHVE ARASI
16:00 – 16:30

HD HASTALARINDA HEMOSTATİK SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİ VE HEMOSTATİK KOMPLİKASYONLAR

Oturum Başkanı: Yunus ERDEM

Konuşmacı: Gülçin KANTARCI

16:25 – 16:30 Tartışma
16:30 – 17:40

RENAL OSTEODİSTROFİ

Oturum Başkanları: M Emin YILMAZ, Çetin ÖZENER

16:30 – 16:50

Dünden bugüne renal osteodistrofi patogenezindeki değişiklikler

Yalçın SOLAK

16:50 – 17:10

KBH’da kalsiyum – fosfor bilmecesi ve çözümleri

Fevzi ERSOY

17:10 – 17:30

KBH’da paratiroid cerrahisinin yeri

Belda DURSUN

17:30 – 17:40 Tartışma

28 Mart 2015, Cumartesi

09:00 – 10:30 HD HASTALARINDA ÖZEL SORUNLAR

Oturum Başkanları: Oktay KARATAN, Cengiz UTAŞ

09:00 – 09:20 HD hastalarında çocuk sahibi olma ve sorunları

Rümeyza KAZANCIOĞLU

09:20 – 09:40 HD hastalarında dermatolojik sorunlar

Melda DİLEK

09:40 – 10:00 Hemodiyalizde elektrolit bozuklukları ve tedavi yaklaşımları

Fatma Ayerden EBİNÇ

10:00 – 10:20 Resirkülasyon tanı, değerlendirme ve tedavisi

Rengin Elsürer AFŞAR

10:20 – 10:30 Tartışma
10:30 – 11:00 KAHVE ARASI
11:00 – 12:30

UYDU SEMPOZYUM

NefroGündem amgen

Oturum Başkanı: Mehmet Şükrü SEVER

Konuşmacılar: Kenan ATEŞ, Mustafa ARICI

12:30 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 15:00 HD MORTALİTE, HİPERLİPİDEMİ VE KAN ŞEKERİ

Oturum Başkanları: Çetin TURGAN, Neval DUMAN

13:30 – 13:50 Diyaliz hastalarında hiperlipidemi ve tedavisi

Özlem USALAN

13:50 – 14:10 Diyaliz hastalarında kuru ağırlığın mortalite ile ilişkisi

Zerrin Bicik BAHÇEBAŞI

14:10 – 14:30 Diyaliz hastalarında kan basıncının mortalite ile ilişkisi

Gürsel YILDIZ

14:30 – 14:50 Kan şekeri regülasyonu, hedefler ve takip

Gülay AŞÇI

14:50 – 15:00 Tartışma
15:00 – 16:00 VASKÜLER ERİŞİM VE ZEHİRLENMELER

Oturum Başkanları: Itır YEĞENEĞA, Nedim Yılmaz SELÇUK

15:00 – 15:25 Diyalizde kateter kullanım esasları

Hadim AKOĞLU

15:25 – 15:50 Zehirlenmelerde diyaliz uygulamaları

Aykut SİFİL

15:50 – 16:00 Tartışma
16:00 – 16:15 KAHVE ARASI
16:15 – 17:25 HASTA SEÇİMİ VE YAŞAM KALİTESİ

Oturum Başkanları: Rezzan ATAMAN, Mustafa GÜLLÜLÜ

16:15 – 16:35 HD ve periton diyalizi arasında hasta geçişi

Yaşar ÇALIŞKAN

16:35 – 16:55 HD hastalarında optimal nutrisyon

Ülver DERİCİ

16:55 – 17:15 Diyaliz hastalarında yaşam kalitesi belirleme ve iyileştirme stratejisi

Kübra KAYNAR

17:15 – 17:25 Tartışma