TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

Nefroloji Kış Okulu 2016

1 Nisan 2016, Cuma

08:30 – 09:00

Açılış Konuşmaları

Turgay ARINSOY ( Türk Nefroloji Derneği Başkanı)

F. Fevzi ERSOY ( 15. Nefroloji Kış Okulu Müdürü)

09:00 – 09:30

Açılış Dersi

Oturum Başkanı: Turgay ARINSOY

09:00 – 09:25

Türkiye’de Kaliteli Renalreplasman Tedavisi Sunumunun Önündeki Engeller ve Çözümler

Konuşmacı: Gültekin SÜLEYMANLAR

09:25 – 09:30 Tartışma
09:30 – 10:30

Son Dönem Böbrek Hastalığında Diyaliz Tedavisi

Oturum Başkanları: Kamil SERDENGEÇTİ, Ali BAŞÇI

09:30 – 09:55

Diyalize Başlama: Temel İlkeler ve Yanlış Yapılan Uygulamalar

Konuşmacı: Funda SARI

09:55 – 10:20

Diyalizi Sonlandırma: Mediko – legal Sorunlar

Konuşmacı: Hayriye SAYARLIOĞLU

10:20 – 10 :30 Tartışma
10:30 – 11:00 Kahve Arası
11:00 – 11:30

Konferans

Oturum Başkanı: Süleyman TÜRK

11:00 – 11:25

Renal Transplantasyon Sonrası Diyaliz. Modalite Seçimi ve Tedavide Dikkat Edilmesi Gereken noktalar

Konuşmacı: Hüseyin KOÇAK

11:25 – 11:30 Tartışma
11:30 – 12:30

Uydu Sempozyum
Diyalizde Zor Olgular
Konuşmacılar:
Mehmet Şükrü Sever
Tevfik Ecder
Kenan Ateş amgen

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 15:00

Hemodiyaliz Gereçleri
Oturum Başkanları:
Taner ÇAMSARI, Fehmi AKÇİÇEK

13:30 – 13:50

Hemodiyaliz Makinesi: Monitörler, Pompalar, Alarmlar
Konuşmacı:
Zeki AYDIN

13:50 – 14:10

Hemodiyaliz Merkezinin Kalbi: Su Sistemi
Konuşmacı
: Erhan TATAR

14:10 – 14:30

Diyaliz Yeterliliğinde Membran Faktörü
Konuşmacı:
Ramazan ÇETİNKAYA

14:30 – 14:50

Diyalizatın Bireyselleştirilmesi
Konuşmacı:
Ülver DERİCİ

14:50 – 15:00 Tartışma
15:00 – 15:30 Kahve Arası
15:30 – 16:30

Damar Erişim Yolu Sorunları
Oturum Başkanları:
Rezzan ATAMAN, Kenan ATEŞ

15:30 – 15:55

Damar Erişim Yolu Enfeksiyonları: Önlenmesi ve Tedavisi
Konuşmacı:
Filiz GÜNSEREN

15:55 – 16:20

Damar Erişim Yolu Disfonksiyonu: Ne Zaman ve Nasıl Müdahale Edilmeli?
Konuşmacı:
Lütfüllah ALTINTEPE

16:20 – 16:30 Tartışma
16:30 – 16:45 Kahve Arası
16:45 – 17:45

Diyaliz Hastalarında Volüm Kontrolü ve Hipertansiyon Tedavisi
Oturum Başkanları:
Mehdi YEKSAN, M. Tuğrul SEZER

16:45 – 17:05

Volüm Kontrolünü Nasıl İyileştirebiliriz?
Konuşmacı:
Funda SAĞLAM

17:05 – 17:30

Antihipertansif İlaç Seçimi: Temel İlkeler ve Pratik Öneriler
Konuşmacı:
Sabahat ALIŞIR ECDER

17:30 – 17:45

Tartışma

2 Nisan 2016, Cumartesi

09:00 – 09:30

Konferans
Oturum Başkanı:
Şükrü SİNDEL

09:00 – 09:25

Diyaliz Hastalarında İlaç Kullanım İlkeleri ve Sıkça Yapılan Hatalar

Konuşmacı: F. Fevzi ERSOY

09:25- 09:30 Tartışma
09:30 – 10:30

Diyaliz Hastalarında Malnütrisyon

Oturum Başkanları: İbrahim KARAYAYLALI, Şükrü ULUSOY

09:30 – 09:55

Malnütrisyonun Nedenleri ve Tanısı

Konuşmacı: Gülay Meral Koçak KADIOĞLU

09:55 – 10:20

Malnütrisyonun Önlenmesi ve Tedavisi

Konuşmacı: Metin SARIKAYA

10:20 – 10.30 Tartışma
10:30 – 11:00 Kahve Arası
11:00 – 12:30

Diyaliz Hastalarında Kardiyovasküler Sorunlar

Oturum Başkanları: Ayhan DOĞUKAN

11:00 – 11:20

Diyaliz Hastalarında Akut Koroner Sendrom: Tanı ve Tedavideki Zorluklar

Konuşmacı: Emre ALTEKİN

11:20 – 11:40

Diyaliz Hastasında Kardiyovasküler Sorunlar

Konuşmacı: Siren SEZER

11:40 – 12:00

Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Diyaliz

Konuşmacı: Murat H. SİPAHİOĞLU

12:00 – 12:20

Kardiyopulmonerresüsitasyon: Güncelleme

Konuşmacı: Başar CANDER

12:20 – 12:30 Tartışma
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:00

Konferans

Oturum Başkanı: M. Emin YILMAZ

13:30 – 13:55

Diyaliz Hastalarında Rezidüelrenal Fonksiyonun Korunması: Klinik Önemi ve Pratik Yaklaşımlar

Konuşmacı: Gültekin GENÇTOY

13:55 – 14:00 Tartışma
14:00 – 15:30

Diyaliz Hastasında Komplikasyonların Yönetimi

Oturum Başkanları: Nedim Yılmaz SELÇUK, Ali Rıza ODABAŞ

14:00 – 14:20

Demir Tedavisi: Yararlar ve Riskler

Konuşmacı: Savaş SİPAHİ

14:20 – 14:40

Diyabetik Hastalarda Glisemik Kontrol: Temel İlkeler ve Pratik Öneriler

Konuşmacı: Rahmi YILMAZ

14:40 – 15:00

Fosfor Kontrolünün İyileştirilmesi: Yeni Ajanlara mı, Uyumlu Hastalara mı, İyi Hekimlere mi İhtiyaç Var?

Konuşmacı: Sim KUTLAY

15:00 – 15:20

Diyaliz Hastalarında 25(OH) Vitamin D Ölçümü ve Desteği Yararlı Mıdır?

Konuşmacı: Ebru AŞICIOĞLU

15:20 – 15:30 Tartışma
15:30 – 16:00 Kahve Arası
16:00 – 17:30

Diyaliz Hastalarında Sık Görülen Sorunlar

Oturum Başkanları: Neval DUMAN, Tekin AKPOLAT

16:00- 16:20

Diyaliz Hastalarında Düşme: Riskler, Sonuçlar ve Önleme

Konuşmacı: Habib EMRE

16:20 – 16:40

Diyaliz Hastalarında Ayak Yaralarının Önlenmesi ve Yönetimi

Konuşmacı: Meltem GÜRSU

16:40 – 17:00

Gastrointestinal Sorunlar: Tanısal Yaklaşım ve Tedavi

Konuşmacı: Faruk TURGUT

17:00 – 17:20

Diyaliz Hastalarında Ağrı Yönetimi

Konuşmacı: Mert AKBAŞ

17:20 – 17:30 Tartışma