TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

İzmir Şube Faaliyetleri

"BÖBREK TRANSPLANTASYONUNDA ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR" adlı etkiliğin dokümanına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

Kronik Böbrek Yetmezliği olan Hastalarda Hepatit C Yönetimi

26 Mayıs Perşembe, Swiss Hotel İzmir

Toplantı Akışı:

18:00-18:15

Açılış

Prof.Dr Ali Başcı

18:15- 18:35

Transplantasyon için zor KBY hastaları

Doç.Dr.Mümtaz Yılmaz

18:35- 18:40

Bulaşıcı bir virüs: Hepatit C

Prof.Dr Ulus Akarca

18:40-19:05

KBY’li hepatit C hastalarında geçmiş tedavi deneyimleri

Doç.Dr.Şükran Köse

19:05-19:25

Hepatit C tedavisinde yeni gelişmeler: KBY Hastaları için bir umut var mı?

Prof.Dr Ulus Akarca

19:25-19:40

Tartışma

19:40-19:45

Kapanış

Prof.Dr Ali Başcı

19:45-21:00

Akşam yemeği


Türk Nefroloji Derneği İzmir Şubesi Transplantasyon Toplantısı

Türk Nefroloji Derneği İzmir şubesi 8 Şubat 2017 tarihinde böbrek nakli sonrası immunosüpresyon konulu toplantıyı gerçekleştirecektir. Program detayına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


Böbrek Naklinde Verici Değerlendirmesi

Tarih: 20 Nisan 2017

Yer: Mövenpick Otel İzmir

Saat: 18:00-21:00

Moderatör: Prof. Dr. Caner Çavdar

Konu ve Konuşmacılar:

Marjinal Kadavra Böbrekler kullanılsın mı, kullanılmasın mı? Doç. Dr. Adam Uslu

Canlı Böbrek Vericilerinde Uzun Dönemde Risk Var mı? Doç. Dr. Mümtaz Yılmaz