TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

HEMODİYALİZ HEKİMİ EL KİTABI

Böbrek Yetmezliği: Genel Bilgiler  
  Tekin Akpolat-Cengiz Utaş  
Diyaliz Endikasyonları  
  Cengiz Utaş-Bülent Tokgöz  
Hemodiyalizin Fiziksel Temelleri  
  F. Fevzi Ersoy  
Hemodiyalizde Kullanılan Araç ve Gereçler  
  F. Fevzi Ersoy  
Su Sistemi  
  Abdülgaffar Vural  
Vasküler Girişim Yolu  
  Ferşat Kolbakır  
Hemodiyaliz İşlemi  
  Ercan Ok  
Hemodiyalizin Akut Komplikasyonları  
  Cengiz Utaş-Tekin Akpolat  
Akut Hemodiyaliz İstemi  
  Cengiz Utaş-Tekin Akpolat  
Kronik Hemodiyaliz İstemi  
  Cengiz Utaş-Tekin Akpolat  
Antikoagülasyon  
  Abdülgaffar Vural  
Ev Diyalizi  
  Semra Bozfakıoğlu  
Plazmaferez  
  Tekin Akpolat-Murat Öztürk  
Diyaliz Yeterliliği  
  Taner Çamsarı  
Hemodiyaliz ve Dezenfeksiyon  
  Hakan Leblebizioğlu  
Biyouyumluluk  
  Cengiz Utaş-Tekin Akpolat  
Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD)  
  Oktay Oymak-Tekin Akpolat  
Psikiyatrik Sorunlar  
  M. Tuğrul Sezer  
Malnütrisyon ve Beslenme  
  İ. Çetin Özener-Emel Akoğlu  
Hepatit B  
  Ömer Özbakır  
Hepatit C  
  Tekin Akpolat-Cengiz Utaş  
HCV(+) Hastalar Ayrı Hemodiyaliz Makineleri ve/veya Odalarında Tedavi Edilmemelidir  
  Turgay Arınsoy  
HCV (+) Hastalarda Hemodiyaliz Makineleri Ayrılmalıdır  
  Aydın Türkmen  
AIDS  
  Mevlüt Başkol-Tekin Akpolat  
Hipertansiyon  
  Şehsuvar Ertürk  
Kuru Ağırlık Kavramı  
  S. Fehmi Akçiçek  
Kardiyovasküler Problemler  
  Osman Yeşildağ  
Hematolojik Sorunlar ve Eritropoietin Kullanımı  
  Tekin Akpolat-Bülen Tokgöz  
Üremik Kemik Hastalığı  
  Tekin Akpolat-Melda Dilek  
Cerrahi  
  Şükrü Sindel  
Sıvı-Elektrolit Metabolizması Bozuklukları  
  Müjdat Yenicesu  
İnfeksiyonlar  
  Mehmet Doğanay  
Yaşlı Hastalarda Diyaliz  
  Turgay Arınsoy  
Çocuklarda Diyaliz  
  Oğuz Söylemezoğlu  
Renal Transplantasyon ve Hasta Seçimi  
  Tekin Akpolat-Cengiz Utaş  
Gastrointestinal Sorunlar  
  Ömer Özbakır  
Merabolik ve Endokrin Problemler  
  Hakkı Kahraman  
Diyabetik Hasta  
  Kenan Ateş  
Aşılama  
  Cengiz Utaş-Tekin Akpolat  
Nörolojik Sorunlar  
  Abdullah Talaslıoğlu  
Kaşıntı ve Diğer Cilt Sorunları  
  Serap Utaş  
Akciğer ve Plevra Sorunları  
  F. Sema Oymak  
Tüberküloz  
  Murat Çolakoğlu  
Diyaliz Amiloidozu  
  İ. Cem Sungur  
Akut Böbrek Yetmezliğinde Diyaliz Tedavisi  
  Gültekin Süleymanlar  
Hemodiyaliz Personelinin Taşıdığı Riskler ve İğne Batması  
  Mehmet Doğanay  
Tedavi Maliyeti  
  Tekin Akpolat-Cengiz Utaş  
Böbrek Yetmezliğinde İlaç Kullanımı  
  Tekin Akpolat-Cengiz Utaş  
Ülkemizde Hemodiyaliz Tarihçesi  
  Ayla San  
SAPD'nin Dünya'daki ve Türkiye'deki Durumu ve Tarihçesi  
  Oktay Karatan  
Resirkülasyon  
  İbrahim Karayaylalı  
Gebelik ve Diyaliz Tedavisi  
  Neslihan Seyrek  
Crush Sendromu ve Marmara Depreminin Öğrettikleri  
  Mehmet Şükrü Sever  
Ekler 1-4  
Ekler 5-7  
Diyaliz Endikasyonları  
  Tekin Akpolat-Cengiz Utaş  
Diyalizerin Yeniden Kullanımı (Reuse)  
  Cengiz Utaş-Tekin Akpolat  
Üremik Kemik Hastalığı  
  Tekin Akpolat-Cengiz Utaş  
Hemodiyaliz Hastasında Sık Karşılaşılan Sorunlar  
  Tekin Akpolat-Cengiz Utaş  
Hepatit Virusleri, Hiv ve Dezenfeksiyon  
  Mustafa Sünbül  
Renal Transplantasyon ve Hasta Seçimi  
  Tekin Akpolat-Cengiz Utaş