TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

Adana Şubesi Faaliyetleri

TND Adana Şubesi Etkinlikleri:

Başlık: Renal Transplantasyon ve Hipertansiyonda Güncellemeler

14:00 – 14:05 Açılış İbrahim Karayaylalı

1. Oturum Başkanı: Turgay Arınsoy ve Kenan Ateş

14:05 -14:25 Renal transplant alıcılarında indüksiyon ve idame tedavisi Engin Onan

14:25-14:45 Akut rejeksiyon ve tedavisi Kenan Turgutalp

14:45- 15:05 İmmun Tolerans Rüya Özelsancak

15:05-15:20 Tartışma

15:20 -15:40 Transplantasyonda biyolojik ajanlar ve yeni immunosupressifler Ahmet Kıykım

15:40 -16:00 Primer hastalık nüksü ve takip Başak Tanburoğlu

16:00-16:10 Tartışma

16:10 -16:30 Ara

2. Oturum Başkanı: Saime Paydaş ve Neslihan Seyrek

16:30 - 16:50 Hipertansiyon Patogenezi ve mikrobiyata Saime Paydaş

16:50 - 17:10 Yeni bilgiler ışığında hipertansiyon tanı ve tedavisinde yenilikler Sibel Ada

17:10 -17:20 Tartışma

17:20 -17:30 Kapanış

20:00 - 21:30 Akşam Yemeği

Toplantı tarihi: 8 Aralık 2018 Adana

Toplantı Yeri: Divan Otel, Adana

Akşam Yemeği: Adana Kazancılar Restoran, Adana

Katılımcılar:

Türk Nefroloji Derneği yöneticileri

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Başkent Üniversitesi Adana

Mersin üniversitesi Tıp Fakültesi

Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Adana, Mersin, Antakya, Maraş Eğitim ve Araştırma hastaneleri

 

28 Mayıs 2016 Bilimsel Program

'Genetik Böbrek Hastalıkları ve Sodyum Metabolizma Bozuklukları'

13:50 Açılış Konuşması – Dr. İbrahim Karayaylalı

14:00-15:30 Genetik Böbrek Hastalıkları

Başkanlar: Dr. Neslihan Seyrek – Dr. Ahmet Kıykım

14:00-14:20 Kistik Böbrek Hastalıkları – Dr. Hasan Micozkadıoğlu

14:20-14:40 Fabry Hastalığının genetiği – Dr. Aysun Bayazıt

14:40-15:10 Fabry hastalığına genel bakış – Dr. İbrahim Karayaylalı

15:10-15:30 Vakalarla Fabry Hastalığı – Dr. Saime Paydaş

15:30-15:40 Ara

15:40-17:00 Sodyum Metabolizması Hastalıkları

Başkanlar: Dr.Mustafa Balal – Dr. Faruk Hilmi Turgut

15:40-16:00 Hiponatremi Etyoloji ve Klinik – Dr.Engin Onan

16:00-16:20 Hiponatremi tedavisi ve Tolvaptan – Dr. Kenan Turgutalp

16:20-16:40 Hiponatremik hastalar; vaka takdimi – Dr. Hülya Taşkapan

16:40-17:00 Hipernatremik hastalar; vaka takdimi – Dr.Mehmet Horoz

17:00 Kapanış Konuşması – Dr.İbrahim Karayaylalı