TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

Nefroloji Kış Okulu 2014

21 Mart 2014, Cuma
08:45 – 09:00  Açılış Konuşması
09:00 – 09:30

09:00 – 09:25

09:25 – 09:30
AÇILIŞ DERSİ
Oturum Başkanı: Şali ÇAĞLAR
Türkiye’de hemodiyalizin bugünü ve geleceği
Turgay ARINSOY
Tartışma
09:30 - 10:30

09:30 - 09:55

09:55  -10:20

10:20 - 10:30
OTURUM 1
Oturum Başkanları: Çetin TURGAN, M. Emin YILMAZ
Hemodiyaliz su ve diyalizat
Ercan OK
Hemodiyalizin reçetelendirmesi
Abdullah UYANIK
Tartışma
10:30 – 11:00   Kahve Arası
11:00 – 12:30

11:00 - 11:25

11:25 - 11:50

11:50 - 12:15

12:15 - 12:30
OTURUM 2
Oturum Başkanları: Ali BAŞÇI, Kenan ATEŞ
Hemodiyalizde antikoagülasyon
Ayhan DOĞUKAN
Erken ve geç fistül yetmezliği
Halil YAZICI
Kateter tıkandığında ne yapmalı?
Rüya MUTLUAY
Tartışma
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:30 Amgen Uydu Sempozyum
Oturum Başkanı:
Yunus ERDEM
Konuşmacılar: Tevfik ECDER, Mustafa ARICI 
14:30 – 15:30

14:30 – 14:55

14:55 - 15:20

15:20 - 15:30
OTURUM 3
Oturum Başkanları: Ayla SAN, A. Uğur YALÇIN
Hemodiyaliz hastasında anemiye tanısal yaklaşım
Sim KUTLAY
Kime demir, kime ESA tedavisi?
Rahmi YILMAZ
Tartışma
15:30 – 16:00 Kahve Arası
16:00 – 17:30

16:00 - 16:25

16:25 -16:50

16:50 - 17:15

17:15 - 17:30
OTURUM 4
Oturum Başkanları: Çetin ÖZENER, Ramazan ÇETİNKAYA
Periton diyalizi teknikleri ve reçetelendirilmesi
Fatih DEDE
Hemofiltrasyon ve hemodiyafiltrasyon teknikleri ve reçetelendirilmesi
Emre TUTAL
Hemodiyaliz yerine hemodiyafiltrasyon
Savaş SİPAHİ
Tartışma

 


22 Mart 2014, Cumartesi
08:30 – 09:00

08:30 - 08:55

08:55 - 09:00
DOPPS OTURUMU
Oturum Başkanları: Gültekin SÜLEYMANLAR, Zeki TONBUL
DOPPS’a genel bakış: Türkiye çalışması
Ronald PISONI
Tartışma
09:00 – 10:30

09:00 - 09:25

09:25 - 09:50

09:50 - 10:15

10:15 - 10:30
OTURUM 1
Oturum Başkanları: Nurhan ÖZDEMİR, Yusuf OĞUZ
Diyaliz hastalarında protein – fosfor ilişkisi
Caner ÇAVDAR
PTH baskılayıcı ajanların kullanımı
Gökhan NERGİZOĞLU
Diyaliz hastalarında osteoporoz
F. Fevzi ERSOY
Tartışma
10:30 – 11:00   Kahve Arası
11:00 – 12:30

11:00 - 11:25

11:25 - 11:50

11:50 - 12:15


12:15 - 12:30
OTURUM 2
Oturum Başkanları: Kuddusi CENGİZ, Şükrü ULUSOY
Hemodiyaliz hastalarında hipertansiyon tedavisi
Nedim Yılmaz SELÇUK
Hemodiyaliz hastalarında diyabet tedavisi
Mürüvvet YILMAZ
Hemodiyaliz hastalarında kardiyovasküler korunma amaçlı antikoagülan ve antiagregan kullanımı
Tayfun EYİLETEN
Tartışma
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:30 Abdi İbrahim Uydu Sempozyum
Konuşmacılar: Tevfik ECDER, Mustafa ARICI              
14:30 – 15:30

14:30 - 14:55

14:55 - 15:20

15:20 - 15:30
OTURUM 3
Oturum Başkanları: Şükrü SİNDEL, Taner ÇAMSARI
Hemodiyaliz hastalarında EKG
Levent ŞAHİNER
Hemodiyaliz hastalarında akciğer grafisi, CT, MR
Ünsal COŞKUN
Tartışma
15:30 – 16:00 Kahve Arası
16:00 – 17:30

16:00 - 16:25

16:25 - 16:50

16:50 -17:00
17:00 -17:30           
OTURUM 4
Oturum Başkanları: Mehdi YEKSAN, İbrahim KARAYAYLALI
Hemodiyaliz hastalarında infeksiyondan korunma ve aşılama
Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN
Hemodiyaliz ünitelerinde bakteriyel enfeksiyonlar ve antibiyotik kullanımı
Muhittin ERTİLAV
Tartışma
Akılcı İlaç Kullanımı
Sibel AŞÇIOĞLU HAYRAN