TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

Transplantasyon Nefrolojisi

Renal Transplantasyonda Türkiye’de Güncel Durum Dr. Aydın Türkmen, İstanbul Tıp Fakültesi
Özgeçmiş Prof. Dr. Ünal Yasavul
Transplantasyona Hazırlık Verici Doç. Dr. Nurhan Seyahi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
BÖBREK NAKLİNDE CERRAHİ TEKNİK VE ERKEN CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR Dr.Burak Koçak, Memorial Şişli Hastanesi, Üroloji ve Organ Nakli Bölümleri
POSTTRANSPLANT ERKEN DÖNEM İZLEM Dr Sevgi Şahin, Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Merkezi
Hasta takibi Posttransplant 6. ay sonrası Dr. Ülkem Yakupoğlu, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi International Hospital Organ Nakli Merkezi
AKUT REJEKSİYON TANI ve TEDAVİSİ Dr. Hüseyin Töz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
BÖBREK NAKLİ ALICI ADAYI DEĞERLENDİRMESİ Dr Hüseyin Koçak
BÖBREK NAKLİ SONRASINDA CMV HASTALIĞI Dr. Ali Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı
BK Nefropati Dr. Kenan Keven, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D.
HBV-HCV TRANSPLANTASYON Dr Sevgi Şahin, Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi
BÖBREK TRANSPLANTASYONUNDA KARDİYOVASKÜLER SORUNLAR PROF DR GÜLTEKİN SÜLEYMANLAR, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BÖBREK NAKLİ SONRASINDA KEMİK SORUNLARI Dr. Ali Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı
Posttransplant Maligniteler Dr. Hüseyin Töz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
KRONİK ALLOGREFT DİSFONKSİYONU: YAKLAŞIM Dr.Şule ŞENGÜL, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD
Transplantasyonda Kötü Klinik Deneyimler Dr. Aydın Türkmen, İstanbul Tıp Fakültesi
Kılavuzlar Işığında Optimal Hasta Takibi Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever
POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ