TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

2011 Sunumları

Ezil me Sendromu: Yeni Rehber Neler Getiriyor? Mehmet Şükrü Sever İstanbul Tıp Fakültesi
Türk Nefroloji Derneği 2010 Yılı Türk Böbrek Kayıt Sistemi Raporu Nurhan Seyahi İstanbul Üniversitesi Cerrahapaşa Tıp Fakültesi
Targ eted HTN Management for Optimal Cardiorenal Outcomes Peter A. McCullough St. John Providence Health System Providence Park Heart Institute
Türk Böbrek Sağlığı Otobüsü Tarama Sonuçları Kenan Ateş
Türki ye Ev Kan Basıncı Ölçüm Aletleri Çalışması Sonuçları Tekin Akpolat Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği
Protein- Energy Kaybinin Etyolojisinde Beslenmenin, Renal Replasman Tedavisinin ve Inflamasyonun Rolu T. Alp Ikizler Vanderbilt University Medical Center
İleri Kronik Böbrek Hastalığında Protein Enerji Kaybı: Epidemiyoloji ve Tanı Kübra Kaynar KTÜ Nefroloji BD
İleri Böbrek Yetmezliğinde Protein Enerji Kaybının Önlenmesi ve Tedavisi Siren Sezer Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
TRANSPL ANTASYONDAN DİYALİZE DÖNEN HASTA- Mortalite ve Morbiditeye Etki Edecek Önemli İpuçları Numan Görgülü Özel İstanbul Memorial Hizmet Hastanesi
Hemodiyaliz ve Transplantasyonda Maliyet ve Etkinlik Analizi Nurhan Seyahi İstanbul Üniversitesi Cerrahapaşa Tıp Fakültesi
TRANSPLANTA SYONA GİDECEK DİYALİZ HASTASI- Diyaliz Hekiminin Görev ve Sorumlulukları Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi
Sempatik Sinir Sistemi ve Hipertansiyon Yunus Erdem Hacettepe Tıp Fakültesi
Kardi yovasküler Riskin Azaltılması Celalettin Usalan Gaziantep Üniversitesi
Perito n Diyalizinde Gelişmeler Murat H. Sipahioğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi Neslihan Seyrek Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Peri ton Diyalizinde Sağlık Ekonomisi Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi
Periton Diyalizinde Hasta Yaşam Süresi ve Kalitesi M.Tuğrul Sezer SDÜ Tıp Fakültesi