TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

Nefroloji Kış Okulu 2011

DİYALİZ YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI Prof Dr Cengiz UTAŞ
HEMODİYALİZ DOZUUygulamada Yaşanan Sorunlar Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi
HEMODİYALİZ UYGULAMASINDA ANTİKOAGÜLASYON VE HEMODİYALİZ OLGULARINDA WARFARİN TEDAVİSİ Dr. Serap Demir Afyon Kocatepe Üniversitesi İç Hastalıkları A.D./NefrolojiB.D.
Yeni Veriler Işığında Hemodiyaliz Ne Zaman Başlatılmalıdır? Dr. Şükrü ULUSOY KTU Nefroloji Bilim Dalı Trabzon
İntradiyalitik Hipertansiyon (Paradoks Hipertansiyon) Dr. Mehmet Özkahya E.Ü.T.F Nefroloji B.D
İntradiyalitik Hipotansiyon Dr. Mustafa Balal Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D
Kronik Böbrek Yetersizliğinde selektif VDR aktivatörlerinin Klinik Sonuçlara etkileri Prof. Dr. Alaattin Yıldız İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Nefroloji BD
Kateterler Uygulamaları ve Kateterler Doç. Dr. Nurhan SEYAHİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
HEMODİYALİZ KATETERLERİNİN İNFEKSİYÖZ KOMPLİKASYONLARI Prof.Dr. T.Rıfkı EVRENKAYA
KATEDER KAPAMA SOLÜSYONLARI Dr. Soner Duman
HEMODİYALİZ OLGULARINDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI Prof. Dr. Bülent BEŞİRBELLİOĞLU GATA Enfeksiyon Hst. ve Kl. Mik. AD, Ankara
Kronik Böbrek Yetmezliği ve Tüberküloz Dr. Filiz Günseren A.Ü.T.F Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyonHastalıkları AD
Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş
TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK Dr. Aydın TÜRKMEN İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları Doç. Dr. Eyüp KÜLAH Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi
Olgu örnekleri ile hemodiyaliz uygulaması sırasında yapılan yanlışlar Müjdat Yenicesu GATA NefrolojiBD Ankara
SÜREKLİ RENAL REPALSMAN TEDAVİLERİNDE YENİ GELİŞMELER Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi-İzmir
ALTERNATİF HEMODİYALİZ MODELLERİ Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Periton diyalizi tedavisinde yenilikler Prof. F. Fevzi Ersoy, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D. Nefroloji B.D Antalya
Kronik Böbrek Hastalığında HiperlipidemiTedavisi Dr. Abdülmecit YILDIZ U.Ü.Tıp.FakNefrolojiB.D
KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLGULARINDA HİPERFOSFATEMİ TEDAVİSİ Prof.Dr. Neslihan SEYREK Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
KBY’deESA TEDAVİSİ Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF NefrolojiBilim Dalı
Hemodiyaliz ve Periton Diyalizinde Hasta Seçim Kriterlerinin Değerlendirilmesi Dr. Gültekin Gençtoy Başkent Üniversitesi Hastanesi Alanya
Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Optimal Demir Kullanımı Dr. Celalettin Usalan Gaziantep Üniversitesi
Hemodiyaliz Olgularında Periferik Damar Hastalığı Dr. Ayhan Doğukan Fırat Üniversitesi–Nefroloji
Sekonder hiperparatiroidizm ve kalsimimetikler Nurol Arık