TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

2010 Sunumları

Mansur Kayataş
Sekonder Hipertansiyonlar: Hangi hastalıkta hangi test?

  Melda Dilek
Kan Basıncı Ölçümü gerçekten Kolay mı?
  Yunus Erdem
Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz?
  Betül Kalender
Acil Hipertansiyon Tedavisi
  Nurol Arık
Dirençli hipertansif hasta yönetimi
 

Abdulkadir Ünsal
Diyaliz Tedavilerinde Plansız Başlangıç Akut ve Acil Başlangıç (BADE)

  Peter Rutherford
Outcomes for unplanned start
  Thierry Lobbedez
Peritoneal dialysis for the un-planned dialysis starter
  Ali Düzova
Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi
  Nedim Yılmaz Selçuk
Yaşlılarda Hipertansiyon Tedavisi
  Celalettin Usalan
Renin Anjiotensin Aldosteron Sistemi
  Cem Sungur
Nefropatili Olgularda RAS Blokajı
  Nurhan Seyahi
Türk Nefroloji Derneği 2009 Yılı Türk Böbrek Kayıt Sistemi Raporu
  Christopher R. Blagg
A Brief History of Chronic Dialysis in the 1960s and early 1970s: Seattle, where it all began
  Christopher R. Blagg
Home Hemodialysis
  Murat Sipahioğlu
Hemodiyaliz Hastalarında Kuru Ağırlık Belirlenmesinde Biyoimpedans Uygulamaları
  Peter J. Blankestijn
On line hemodiafiltration: clinical evidence
  Alp İkizler
Son Donem Bobrek Hastalarında Beslenme Sorunlari: Etyolojik Faktorler ve Tedavi Yaklasimlari
  Tevfik Ecder
Diyetin Kronik Böbrek Hastalığının Progresyonuna Etkisi
  Alp İkizler
Biyolojik belirtecler: AKI’nin Epidemiyolojisi ve Tanısına Güncel Yaklasımlar
  İzzet Hakkı Arıkan
ABY’de ekstrakorporal tedavi: Hemodiyaliz mi? Yavaş sürekli tedavi yöntemleri mi?
  Saime Paydaş
Postiskemik ABY’ni önleyici tedbirler ve tedavi girisimleri
  Enver Akalın
The Mechanism of Chronic Allograft Injury
  Alihan Gürkan
CNI Kullanılmayan Protokoller
  Enver Akalın
Pretransplant Immunologic Risk Assesment for Immunosupperssive Management of Kidney Transplant Recipients
  Kenan Keven
ABO Uyumsuz Böbrek Nakli
  Sevgi Şahin
Çapraz Transplantasyon
  Gülay Aşçı
Adinamik Kemik Hastalığı: Ne Yapabiliriz?
  Siren Sezer
Böbrek yetmezliği ve kalsifikasyon
  Bülent Altun
Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı
  Kenan Ateş
Türkiye'de Diyabet ve Kronik Böbrek Hastalığı: CREDIT çalışması
  Tekin Akpolat
KBH’nda Evde Kan Basıncı Ölçümünün Önemi
  Savaş Öztürk
TND Primer Glomeruler Hastalıklar Çalışma Grubu Kayıt Sistemi
  Galip Güz
Tubulointertisiyel Hastalıklar
  Cengiz Utaş
Periton Diyalizinde Hasta Sağkalımı
  F. Fevzi Ersoy
Periton diyalizi hastalarında teknik sağkalım.
  Mahmut İlker Yılmaz
Periton Diyaliz Hastalarında İnflamasyon
  Hülya Taşkapan
Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D : öneminin yeniden anlaşılması
  Kayser Çağlar
Nefroloji pratiğinde plazmaferez ve immunadsorbsiyon
  Mehmet Koç
KBY Modelleri
  Sedat Üstündağ
Miyoglobinürikakut böbrek yetmezliği modeli
  Sema Akman
Nefrotik Sendrom Modeli
  Soner Duman
Periton Diyalizinde Deneysel Modeller ve Teknikler
  Kamil Dilek
SLE Tedavisinde Nefrolog Gözü ile Bakış
  Sedat Kiraz
Sistemik Lupus Eritematozus Tedavi-2010
  Gülçin Kantarcı
Yoğun Bakım Ünitesinde Nefrolojik Sorunlar:Pratik Yaklaşım
  Gülizar Şahin
Gebelikte Nefrolojik Sorunlar
  Mahmut Yavuz
Periton Diyalizinde Karşılaştığımız Sorunlar
  Alaattin Yıldız
Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyak sorunlar ve tedavisi