TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

Nefroloji Kış Okulu 2010

26 Mart 2010 Sunumları
Salon 1
09.00-09.30 Gülltekin SÜLEYMANLAR TND Ulusal Kayıt Bilgilerine Göre Diyaliz Kalite Göstergeleri ve USRDS, DOPPS Verileri ile Karsılastırılması
09.30-10.30 Alaattin YILDIZ Hemodiyaliz Hastalarında İskemik kalb hastalıkları ve tedavisi
Mustafa ARICI Hemodiyaliz Hastalarında Aritmiler
11.00-12.30 Mujdat YENİCESU Vasküler Giriş Kullanımı ve Takip Prensipleri
Mustafa GÜLLÜLÜ Vasküler Giriş Komplikasyonları ve Uygun Tedavi
Niyazi GÖRMÜŞ Vasküler Giriş: Preoperatif Değerlendirme ve Uygun Giriş Yolu Oluşturma Stratejileri
13.30-14.30 A.Rıza ODABAŞ Hemodiyalizde İnfeksiyonları Önleme Tedbirleri ve Asılama
Aydın TÜRKMEN Diyaliz Hastasının Transplantasyona Hazırlanması
14.30-15.30 Galip GÜZ Hemodiyaliz Hastalarında Kontrast Madde Kullanımı
Zeki TONBUL Diyaliz Hastalarında Antiagregan ve Oral Antikoagülan Kullanımı
16.00-16.30 Nurol ARIK
  1. Hemodiyalizde Zor Hasta Yönetimi
  2. Türkiye Diyaliz Okulları
16.30-17.45 Ahmet Ugur YALÇIN Üremik Pruritus
Süleyman TÜRK Hemodiyaliz Hastalarda Seksüel Fonksiyon Bozuklukları
Tuğrul SEZER Hemodiyaliz hastalarında nörolojik ve psikiyatrik bozukluklar

 

27 Mart 2010 Sunumları
Salon 1
08.15-09.00 Yunus Erdem SON Diabetik Diyaliz Hastasında Glisemik Kontrol
09.00-10.00 Caner ÇAVDAR Hemodiyalizde Su Sistemi Teknolojisi ve Su Kalitesi
Ramazan ÇETİNKAYA Bireyselleştirilmiş Diyalizat ve Membran Kullanımı
10.00-10.30 Cengiz UTAŞ Renal Replasman Tedavilerinde Periton Diyalizi
11.00-11.30 Ercan OK Hemodiyaliz Hastalarında Volüm ve Kan Basıncı Kontrolü
11.30-12.30 Celalettin USALAN Renal Anemi Tedavisinde Güncel Yaklasım: Hemodiyaliz Hastalarında Optimal Demir Kullanımı
Mustafa CİRİT Renal Anemik Hastaya Tanısal Yaklaşım
Şehsuvar ERTÜRK Güncel ESA Uygulamaları
13.30-15.00 F.Fevzi ERSOY Renal Osteodistrofi Tedavisinde D Vitamini ve Analoglarının Kullanımı
Hülya TAŞKAPAN Renal Osteodistrofi Tedavisinde Fosfor Bağlayıcı Ajanlar
Mehmet SEVER Kalsimimetikler

Ülkem YAKUPPOĞLU

 

Renal Osteodistrofi Tedavisinde Paratiroidektomi ve Deneyimler

 

Salon 2
 

08.15-09.00

 

İbrahim KARAYAYLALI

 

Hemodiyaliz Hastalarında Beslenme

 

Salon 3

08.15-09.00

 

Başar CANDER

 

Hemodiyaliz Hastalarında CPR

 

Salon 4

08.15-09.00

 

Kayser ÇAĞLAR

 

Hemodiyaliz Hastalarında Antihipertansif ve Antilipidemik İlaç Kullanımı