TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology


Değerli Meslektaşlarımız,

Marmara Depreminin hemen sonrasında, potansiyel yeni depremlerdeki can kayıplarını azaltabilmek amacı ile Türk Nefroloji Derneği'nin yaptığı hazırlıklar devam ediyor. Bu kapsamda hem ulusal kongrelerde, hem de değişik şehirlerde düzenlenen pek çok eğitim programından haberdar olduğunuzu tahmin ediyoruz. Bu arada, en son Bingöl Depremi ertesindeki koordinasyonun da çok başarılı bir şekilde işlediğini ve bu yörede görev yapan değerli meslektaşlarımızın da üstün gayretleri ile, erken dönemde uygulanan tedaviler sayesinde hastaların büyük kısmında akut böbrek yetersizliği gelişmesinin önlenebildildiğini duyurmak isteriz. Bu konudaki deneyimler Eylül ayındaki ulusal kongrede sizlere yansıtılacaktır.

Öte yandan, barındırdığı büyük nüfus ve gerçekleşme ihtimali de oldukça yüksek olduğu için İstanbul Depremiyle ilgili tedirginliğimiz devam ediyor; bu konudaki hazırlıklarımız ve renal felaket senaryolarımız da sürekli şekilde güncelleştiriliyor.
Bu bağlamda, revize edilmiş şekli ile yeni "Felaket Koordinasyonu Akış Şemasını" ilişikte sunuyoruz. Bu senaryoda görevli olan koordinatörlerin görev, yetki ve sorumlulukları yanında koordinatlarını ve bu faaliyetlere katkıda bulunmayı arzu eden diyaliz merkezleri hakkındaki bilgileri de ileriki sayfalarda takdim ediyorum. Söz konusu bilgilerin her üç yılda bir güncelleştirilmesi planlanlamaktadır.
Bu koordinasyon şemasını çoğaltarak, sıklıkla bulunduğunuz değişik yerlerde saklayınız; mesai arkadaşlarınızı bu planlardan haberdar ediniz.

Felaket sonrası erken döneminde şu şekilde davranınız:

Öncelikle kendinizin ve ailenizin sağlığını kontrol ediniz; ailenizden ciddi şekilde yaralanan varsa onların sağlık sorunları ile ilgileniniz; bir sağlık sorunu yoksa onların barınma ve beslenmeleri konusunda planlama yaptıktan sonra felaketten önceki görev yerinize gitmeye çalışınız; gidemezseniz lokal afet koordinatörüne, ona ulaşamazsanız genel afet koordinatörüne ulaşmaya çalışınız; koordinasyon sistemi ile hiç bir şekilde bağlantı kuramazsanız bulunduğunuz yerdeki sağlık sorunlarını lokal olarak çözmeye uğraşınız. Hemşireler, öncelikle birlikte çalıştıkları hekimlere ulaşmayı denemeli ve onlarla koordineli bir şekilde çalışmalıdır. Ulaşamazlar ise, yukarıda hekimlere tarif edildiği şekilde davranmalıdır. Özerk bir şekilde hemşire koordinasyonu kaosa yol açma riski taşır.
Marmara Depreminde göstermiş olduğunuz işbirliği ve dayanışmanın her zaman devam edeceğini umuyoruz.
Bu tip planları kullanma ihtiyacını hiç duymamak dileği ile selam ve sevgilerimizi iletiyor, felaketsiz, sağlık ve başarı dolu günler diliyoruz.Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever
Prof. Dr. Kamil Serdengeçti
ISN-Türk Nefroloji Derneği Renal Felaket Yardım Komiteleri Koord.
Türk Nefroloji Derneği Başkanı

Ek: TND KOORDINATORLERI VE AFET AKSIYON PLANI (.pdf)