TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

DUYURU

Türk Nefroloji Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Aralık 2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul’da yapılan seçim sonucunda derneğimizin Yönetim, Denetim ve Etik Kurulları aşağıdaki üyelerden oluşmuştur:

YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Turgay ARINSOY (Başkan)

Prof. Dr. Aydın TÜRKMEN (İkinci Başkan)

Prof. Dr. Siren SEZER (Genel Sekreter)

Prof. Dr. Soner DUMAN (Sayman)

Prof. Dr. Bülent ALTUN (Üye)

Prof. Dr. Bülent TOKGÖZ (Üye)

Prof. Dr. H. Zeki TONBUL (Üye)

DENETİM KURULU

Prof. Dr. Nurhan SEYAHİ

Prof. Dr. Ayla SAN

Prof. Dr. M. Deniz AYLI

ETİK KURULU

Prof. Dr. Gültekin SÜLEYMANLAR

Prof. Dr. Taner ÇAMSARI

Prof. Dr. Şükrü SİNDEL