TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

07.12.2013 tarihli toplantı

Sayın Üyelerimiz,

Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu’nun 07.12.2013 tarihli toplantısında beklenen işlerliği gösterememesi nedeniyle mevcut çalışma grupları lağvedilmiştir. Hazırlanan yeni Çalışma Grupları Yönetmeliği 25.01.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilerek, çalışma gruplarının alan ve isimleri yeniden belirlenmiş ve yönetmelik hükümlerine göre çalışma gruplarını kurmak üzere geçici çalışma grubu başkanları görevlendirilmiştir. Yeni Çalışma Grupları Yönetmeliği, çalışma gruplarının isimleri ve geçici çalışma grubu başkanları TND web sitesinde ilan edilmiştir.
Çalışma Grupları Yönetmeliği’ne göre her TND üyesi ilgi duyduğu alanlarda kurulmuş olan iki çalışma grubuna üye olabilir ve en fazla bir çalışma grubunun yürütme kurulunda görev alabilir. Çalışma gruplarına üye olmak için özgeçmiş, yayın listesi ve diğer bilimsel ve akademik çalışmalarınızı içeren belgelerle birlikte bir dilekçe ile geçici çalışma grubu başkanlarına başvurmanız gerekmektedir. Başvurular elektronik posta ile yapılabilir. Sizleri ilgi duyduğunuz alanlardaki çalışma gruplarına üyelik başvurusu yapmaya davet ediyoruz.
Ayrıca yeni çalışma grubu alanları ile ilgili önerilerinizi, Yönetim Kurulu’nda değerlendirilmek üzere Çalışma Grupları Koordinatörü Prof. Dr. Kenan Ateş’e iletebilirsiniz.
Saygılarımızla,

Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu