TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

Covid-19 Pandemisi ve Böbrek Hastalıkları-2

Değerli Üyemiz

"Covid-19 Pandemisi ve Böbrek Hastalıkları" başlığı ile 15 Nisan 2020 tarihinde yaptığımız yayın sizler tarafından büyük bir teveccühle karşılanmıştır. 500'ün üstünde sağlık çalışanının izlediği ve 150'inin üzerinde sorunun geldiği yayın yaklaşık 2.5 saat sürmesine rağmen soruların cevaplanmasına süre yetmemiştir. Sizlerden gelen ilgi ve talepleri değerlendiren Derneğimiz 21 Nisan 2020 akşamı saat 18:30-20:00 saatleri arasında "Covid-19 Pandemisi ve Böbrek Hastalıkları-2" başlığı ile yeni bir canlı yayın planlamıştır.

Bu yayına "T.C. Sağlık Bakanlığı Coronavirus Bilim Kurulu Üyesi" Dr. Alpay Azap ve "Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği Başkanı" Hem. Ayten Karakoç katılarak Covid-19 pandemisini kendi açılarından anlatacaklar; toplantıya katılan TND Yönetim Kurulu Üyeleri ise hem önceki yayından kalan soruları hem de yeni sorulacak soruları cevaplayarak siz sahada çalışan meslektaşlarımıza bilgi aktarımında bulunacaklardır.

Yayını izlemek ve online soru gönderebilmek için " https://www.kongretv.net/tnd-21nisan-kayit " linki aracılığı ile kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Bu zorlu günlerde sizlerle birlikte olmak, aklınızda yer alan bazı soru ve sorunlara çözüm üretebilmek bizi mutlu edecektir.

Saygılarımızla

TND Yönetim Kurulu