TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

18-22 Mart 2019 Transplantasyon Yoğun Eğitim Programı Katılımcı Listesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

1. Dr. Mürşide Esra Dölarslan

2. Dr. Gökçen Erfidan

İstanbul Tıp Fakültesi

1. Dr. Elbis Ahbap

2. Dr. Fatih Mehmet Erdur

3. Dr. Yavuz Ayar

4. Dr. Mehtap Ezel Çelakıl