TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

Üyelik Bilgilerinin Güncellenmesi

Sayın Üyemiz,

Dernekler Yönetmeliği’nin “Beyanname Verme Yükümlülüğü” başlıklı 83. Maddesi ile Ek-21’de bazı değişiklikler yapılmış, bu doğrultuda, tüm dernek üyelerinin nüfus cüzdanı bilgilerinin Dernekler Masası sistemine girilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Yine aynı madde değişikliği gereği, dernekler masası ile yapılan görüşmelerde “belirtilen tarihe kadar kimlik bilgileri sisteme girilmeyen üyelerin üyelikten çıkarılması gerektiği “ şifahen tarafımıza bildirilmiştir.

Aksi bir durum yaşanmaması adına, siz üyelerimizin, güncel nüfus cüzdanı örneklerini (ön ve arka sayfa fotokopisi) 15 Şubat 2019 tarihine kadar mail veya faks ile Dernek merkezimize iletmesi konusunda yardımlarınızı rica eder, göstereceğiniz iş birliği için şimdiden teşekkür ederiz.

Bu vesile ile nüfus cüzdanı örneği ile birlikte güncel kurum, iletişim adresi, cep telefonu ve aktif kullandığınız e posta adreslerini de aşağıda yazılan e posta adresine veya faks numarasına bildirmenizi rica ediyoruz.

Mail: gulsenem.eben@tsn.org.tr
Faks: 0 212 219 48 83

Saygılarımızla,
Türk Nefroloji Derneği
Yönetim Kurulu