TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

Sözlü Bildiri ve Posterlere Verilecek Ödüller

Türk Nefroloji Derneği'nin Değerli Üyeleri

35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi'nde sunulacak sözlü bildiri ve posterlere verilecek ödüller belirlendi.

Ödüller ve kongre ile bütün gelişmeleri kongre sayfasından ( http://www.nefroloji2018.org/ ) ve Derneğimizin sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz.

Kongreye bildiri göndermek için son tarihin10 Ağustos 2018 olduğunu, kongre öncesi kurslar için ayrıca kayıt yaptırmak gerektiğini ve "Nefronlar Yarışıyor" için genç meslektaşlarımızın başvurularını beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Saygılarımızla

Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu

Web: www.nefroloji.org.tr
Twitter: @TurkNefro
Facebook: @TurkNefroloji
Instagram: @ turknefrolojidernegi