TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

Sağlık Çalışanlarına Yapılan Saldırıları Kınıyoruz

Gece gündüz demeden insan sağlığı için emek veren sağlık çalışanlarına yönelik saldırı haberleri ne yazık ki ardı arkası kesilmeden devam etmektedir.

Son olarak Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’a yapılan çirkin saldırı hepimizi derinden üzmüştür.

Türk Nefroloji Derneği olarak sağlık mensuplarına yönelik her türlü saldırı girişimini kınıyor; bu konuda ihtiyaç duyulan hukuki yaptırımların öncelikle ve güçlendirilerek uygulanması gereğine dikkat çekmek istiyoruz.

Saygılarımızla

Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu