TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

Kongre bildirileri hakkında

Türk Nefroloji Derneği'nin Değerli Üyeleri

35. Ulusal Kongremizin program hazırlıkları hızla devam etmektedir. Sizlerden gelen bildiriler kongre programına büyük bir zenginlik katacaktır. Bu vesile ile bildiri gönderimi için son tarihin 3 Ağustos 2018 olduğunu hatırlatmak isteriz.

Saygılarımızla

TND Yönetim Kurulu