TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

Nefroloji Yan Dal Okulu

Türk Nefroloji Derneği’nin Değerli Üyeleri

Türk Nefroloji Derneği tarafından, özellikle yan dal asistanlarımızın, ama Nefrolojiye gönül veren bütün meslektaşlarımızın eğitimlerine katkıda bulunmak için büyük özveri ile düzenlenen “TND Yan Dal Okulu” programları 2008 yılında da devam etmektedir.

Bu yılın ilk “TND Yan Dal Okulu”, yoğun bakım nefrolojisini konu alacak ve “Akut Nefroloji-II” adıyla 30 Haziran 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenecektir. Katılımcıların aktif etkileşimine imkan tanıyacak tarzda hazırlanan bu programa katılım 50 kişiyle sınırlandırılmaktadır. Katılımcıların seçiminde başvuru önceliği kadar, yan dal asistanı olma, böyle bir programa ilk kez katılıyor olma ve TND üyesi olma kriterlerine dikkat edilecektir.

30 Haziran 2018 TND Yan Dal Okulu hakkında ayrıntılı bilgi ve program www.nefroloji.org.tr adresinde bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu

Programa ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Başvuru formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.