TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

TND İzmir Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Derneğimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25/09/2017 tarihinde saat 11:30-13:30 arası D.E.Ü Nefroloji Bölümü Diyaliz Salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamdığı takdirde ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın aynı adres ve saatte 02/10/2017 tarihinde yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM:

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Saygı Duruşu
  3. Divan Seçimi
  4. Hesapların Tektik ve İbraları
  5. Seçimler (Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Delege Seçmleri)
  6. Dilekler ve Temenniler
  7. Kapanış

TND İzmir Şubesi Adına
Prof. Dr. Ali Başçı
Yönetim Kurulu Başkanı