TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

Nefroloji Yeterlik Sınavı

Nefroloji Yeterlik Sınavı

10. Nefroloji Yeterlik Sınavı 19 Ekim 2017 tarihinde Antalya’da yapılacaktır. Nefroloji uzmanları ile uzmanlık eğitim süresinin 2.5 yılını tamamlamış olan Nefroloji uzmanlık öğrencilerinin katılabileceği sınav “çoktan seçmeli test” şeklinde uygulanacaktır. Başvuru için ilişikteki formu doldurup, nefroloji uzmanı olduğunuzu veya eğitim süresinin 2.5 yılını tamamladığınızı gösteren bir belge ile birlikte 13 Ekim 2017 tarihine kadar Türk Nefroloji Yeterlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kenan Ateş’in e-posta adresine (ates@medicine.ankara.edu.tr) gönderiniz.

Başvuru formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.