TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

BAŞVURU KOŞULLARI

1. Türk Nefroloji Derneği nefrolog olmuş veya nefroloji uzmanlık eğitiminin birinci yılını doldurmuş kişilere Türk Nefroloji Derneği Nefroloji Eğitim Bursu tahsis etmektedir

2. Nefroloji Eğitim Bursu 6 aylık veya bir yıllık süreyle, daha önce nefroloji uzmanlık eğitimini tamamladığını veya nefroloji uzmanlık eğitiminin ilk yılını doldurduğunu belgelendiren ve başvuru tarihinde 40 yaşını tamamlamamış olan Türk Nefroloji Derneği üyesi olan adaylara verilmektedir.

3. Türk Nefroloji Derneği 2002 - 2003 akademik yılından başlayarak her yıl en çok 3 patologa Türk Nefroloji Derneği Nefropatoloji Eğitim Bursu tahsis etmektedir.

4. Nefropatoloji Eğitim Bursu 6 aylık veya 1 yıllık süreyle, daha önce patoloji uzmanlık eğitimini tamamladığını belgelendiren ve başvuru tarihinde 40 yaşını tamamlamamış olan patolog adaylara verilmektedir.

5. Burs başvuruları her yıl Nisan ayı son mesaisi bitimine kadar ve Ekim ayı son mesaisi bitimine kadar olmak üzere her yıl iki ayrı dönemde Türk Nefroloji Derneği'ne yapılacaktır.

6. Adayların formları 6 nüsha halinde hazırlanacak ve aşağıda yer alan belgeleri içerecektir;

a) Adayın çalıştığı kurumdan başvurusunun onaylandığını ve desteklediğini gösteren belge,
b) Adayın eğitimini tamamlayıp yurda döndükten sonra çalıştığı kurumda pozisyonunun devam edeceğini gösterir belge,
c) Adayın nefroloji (patolog için nefropatoloji) eğitimini yapacağı merkezden eğitime kabul edildiğini gösteren belge,(*)
d) Adayın özgeçmişi,
e) Varsa adayın KDPS, ÜDS veya TOEFL belgesi,
f) Adayın yayın listesi,
g) Adayın çalışacağı merkezde yürüteceği projeyi (patologlar için eğitim detayını) tanımlayan rapor(**)(***)

(*) Uluslararası Nefroloji ve Nefropatoloji Eğitim Merkezleri'nin Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanan kurumlardan olması koşulu aranacaktır.
(**) Proje Türk Nefroloji Derneği tarafından hazırlanan formata uygun olarak yazılacaktır.
(***) Patologlar için training (eğitim) esas olup araştırma projesi şartı aranmayabilir.

7. Başvurular posta yolu veya TND'e bizzat teslim ile olacaktır. Faksla başvuru kabul edilmeyecek ve postada olan kayıplardan TND sorumlu olmayacaktır. Başvurular Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak bir burs değerlendirme komitesi tarafından değerlendirilecek ve her yıl Haziran ayının son haftası ve Aralık ayının son haftası içinde sonuçlar içinde sonuç açıklanacaktır.

8. Her dönemde farklı kategorilerden verilecek burs sayısı, o dönemde farklı kategorilerden yapılacak müracaat sayısına ve Derneğin Bütçe olanaklarına göre değişecektir.

9. Burs verilen adaylara yıllık 18.000 Amerikan Doları tahsis edilecektir ve ödemeler 6 aylık dönemler için yapılacaktır.
 
10. Burs Dönemi içerisinde başka kuruluş ve kuruluşlardan burs alınıyor veya alınacak ise adaylar Türk Nefroloji Derneğine bunu başvuru sırasında bildirmek zorundadır. TND Bursu alan aday başka bir kurumdan burs alamaz. *

11. Burs tahsis edilen nefrolog ve patologlar burs dönemindeki çalışmalarıyla ilgili bir ara raporu ilk 6 ay sonunda ve kesin raporu da eğitim süresi bitiminden sonraki ilk 3 ay içinde Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kuruluna sunacaklardır.

12. Burs tahsis edilen nefrolog ve patologlar burs dönemindeki çalışmaları ve projeleri ile ilgili her türlü bilimsel yayında Türk Nefroloji Derneği Nefroloji veya Nefropatoloji Eğitim Bursu kullandıklarını belirtmek zorundadırlar.

13. Eğitim sürelerinin bitiminde çalıştıkları merkezlere dönen araştırmacılardan Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz Transplantasyon Kongresi'nde burs dönemindeki çalışmaları ile ilgili sunum yapmaları istenecektir.

* TND Bursunu kazanan aday, sonra isterse TND-ISN ortak fellowluluğu (ISN-TSN joint fellowship) programı için ISN’e başvurabilir. Bu Fellowluk için seçilme işlemi ISN Fellowship genel kuralları uyarınca bütünüyle ISN tarafından yürütülmektedir.
 
 
Fellowship Kuralları için tıklayınız.