TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

Bursa Şube Faaliyetleri

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ BURSA ŞUBESİ

2017 YILI EĞİTİM TOPLANTISI - 2

Toplantı Yeri: Bursa Sheraton Otel

Toplantı Tarihi: 09 Kasım 2017

Toplantı Programı:

18:30-19:00 Kahve İkramı

19:00-19:45 Diyaliz Hastaları ve Böbrek Nakli

Moderatör:

Doç. Dr. Abdülmecit YILDIZ
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı

Konuşmacılar:

19:10-19:30 Böbrek Naklinde Nefrologun Rolü

Doç.Dr. C. Bülent GÜL

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü

19:30-19:50 Böbrek Naklinde Diyaliz Hekiminin Rolü

Dr. Murat ŞEN

Özel FMC Diyaliz Merkezi

19:50-20:00 Tartışma ve Sorular

20:00-22.00 Yemek İkramı