TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

İstanbul Şubesi Faaliyetleri

2015 İstanbul Şube Faaliyetlerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.


TND İstanbul Şubesi 2015-2016 Eğitim Toplantıları

19 Kasım 2015 Perşembe

Renal Tubuler Hastalıklar : Nasıl Tanı Koyalım ?

Prof. Dr. Tevfik Ecder - Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yard. Doç. Dr. Ayşe Sinangil - (İstanbul Bilim Üniversitesi, Nefroloji BD)

Uz. Dr. Zeynep Yürük Yıldırım - (İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji BD)

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Lale Sever

Prof. Dr. Semra Bozfakıoğlu

Yer: Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi

Saat: 19:00-21:00

17 Aralık 2015 Perşembe

Vaskülitlerde Güncel Tedavi Uygulamaları

Doç. Dr. Mürvet Yılmaz - Bakırköy Sadi Konuk

Doç. Dr. Ebru Aşıcıoğlu - (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji BD)

Doç. Dr. Cemal Bez - (Bakırköy Sadi Konuk Eğ. Ar. Hastanesi, Romatoloji Kliniği)

Uz. Dr. Ayşim Özağrı - (Şişli Hamidiye Etfal EAH, Patoloji Kliniği)

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Süheyla Apaydın

Prof. Dr. Aydın Türkmen

Yer: Point Otel Taksim

Saat: 19:00-21:00

18 Şubat 2016 Perşembe

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar ve Diyabetik Hastalarda Transplantasyon Sonrası İzlem”

Doç. Dr. İ Hakkı Arıkan - MÜTF

Doç. Dr. Elif Arı Bakır - Kartal Lütfi Kırdar EAH

Doç. Dr. Zehra Eren - Yeditepe Üniversitesi TF

Uz.Dr. Hamad Dheir- Medical Park Göztepe Hastanesi

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Çetin Özener

Prof. Dr. Gülçin Kantarcı

Yer: Point Otel Taksim

Saat: 19:30-22:00

17 Mart 2016 Perşembe

IgA Nefropatisi Tanı ve Tedavisinde Güncel Gelişmeler

Doç. Dr. Sinan Trablus - İÜ CTF
Doç.Dr. Haydar Durak - İÜ CTF Patoloji ABD
Uz.Dr. Serkan Feyyaz Yalın - İÜ CTF
Uz.Dr.Meriç Oruç – İÜ CTF

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Ekrem Erek

Prof. Dr. Reha Erkoç

Yer: Point Otel Taksim

Saat: 19:00-21:00

Türk Nefroloji Derneği İstanbul Şubesi, Diyaliz Toplantıları

27 Mart 2016 – İstanbul, Barbaros Point Otel

SÜRE

SAAT

KONUŞMACI

ÇAY-KAHVE İKRAMI VE AÇILIŞ

25

10.00-10.25

1. AÇILIŞ KONUŞMASI

5

10.25-10.30

Prof. Dr. Serhan Tuğlular

OTURUM-1

Oturum başkanı: Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Prof. Dr. Lale Sever

1. DİYALİZDE LİTERATÜR GÜNCELLEMESİ

20

10.30-10.50

Doç. Dr. Halil Yazıcı

2. PEDİATRİDE DİYALİZ

15

10.50-11.05

Doç. Dr. Cengiz Candan

3. DİYALİZE PERİTON DİYALİZİ İLE BAŞLANMALIDIR

20

11.05-11.25

Doç. Dr. Betül Öğütmen

4. HANGİ HASTALARDA EV HEMODİYALİZİ ?

20

11.25-11.45

Doç. Dr. Yener Koç

5. TÜRKİYE’DE EV HEMODİYALİZİNDE KLİNİK SONUÇLAR

15

11.45-12.00

Prof. Dr. Ercan Ok

Tartışma

15

12.00-12.15

 

ÖĞLE YEMEĞİ

45

12.15-13.00

 

OTURUM-2

Oturum başkanı: Prof. Dr. Zerrin Bicik Bahçebaşı, Prof. Dr. Abdülkadir Ünsal

1. MAGNEZYUM: FOSFAT KONTROLÜ VE ÖTESİ

15

13.00-13.15

Doç. Dr. Mürvet Yılmaz

2. KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA KEMİK-MİNERAL METABOLİZMA BOZUKLUKLARI

20

13.15-13.35

Prof. Dr. Mehmet Kanbay

3. SEKONDER HİPERPARATİROİDİ TEDAVİSİ, sVDR aktivatörlerinin rolü

20

13.35-13.55

Prof. Dr. Alaattin Yıldız

4. HEPATİT C TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞMELER

15

13.55-14.10

Doç. Dr. Mehmet Küçük

Tartışma

15

14.10-14.25

 

ÇAY-KAHVE İKRAMI

20

14.25-14.45

 

OTURUM-3

Oturum başkanı: Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever, Prof. Dr. Ali Rıza Odabaş

1. DİYALİZDE DİYABET TEDAVİSİ

20

14.45-15.05

Prof. Dr. İzzet Hakkı Arıkan

2. MULTİFREKANS BİYOİMPEDANS ANALİZİYLE KLİNİK SONUÇLAR

15

15.05-15.20

Doç. Dr. Meltem Gürsu

3. KALP YETMEZLİĞİNDE ULTRAFİLTRASYON

15

15.20-15.35

Doç. Dr. Elif Arı Bakır

Tartışma

15

15.35-15.50

 

KAPANIŞ KONUŞMASI

5

15.50-15.55

Prof. Dr. Serhan Tuğlular

21 Nisan 2016 Toplantı Programı

“Ailevi Akdeniz Ateş’i olan Olgularda Amiloidoz Gelişme Riski ve Tedavisi”

Konuşmacılar:

Prof Dr Ahmet Gül – İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı

Uz Dr Bahtiyar Toz - İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı

Oturum Başkanları:

Prof Dr Emel Akoğlu – Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Prof Dr Nilgün Aysuna – İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Yer: Point Otel Taksim

Saat: 18:00 – 21:00

Türk Nefroloji Derneği İstanbul Şubesi

Transplantasyon Alt Grup Toplantısı

Çapraz Transplantasyon İstanbul Modeli

04.05.16

Radison Blue Otel Şişli

Saat 18.00-20.00

Oturum Başkanları; Prof. Dr. Serhan Tuğlular – Prof. Dr. Aydın Türkmen

18.00 – 18.30

Prof. Dr. Aydın Türkmen; Çapraz Transplantasyon Alternatifleri ve Prensipleri

18.30 – 19. 00

Prof. Dr. Fatma Oğuz Savran; Çapraz Transplantasyonda İdeal İmmunolojik Yaklaşım

19.00 – 20.00

İnteraktif tartışma – İstanbul Modeli ile ilgili simulasyon ve öneriler

20.00 Akşam yemeği

TND İstanbul Şube 20 Nisan 2017 Tarihli Toplantı Programı

Toplantı Tarihi: 20/04/2017

Yer: Taksim Point Otel

Saat: 18.00-19.00 Yemek
19.00-20.30 Bilimsel Program

Toplantı Konusu: Nefroloji Pratiğinde Biyolojik Ajanlar

Oturum Başkanları: Pof. Dr. Alaattin Yıldız, Prof. Dr. Nurhan Seyahi

Konu ve Konuşmacılar:

Biyolojik Ajanların Moleküler Hedefleri : Doç. Dr. Savaş Öztürk

Vaskülit Tedavisinde Biyolojik Ajanlar : Prof. Dr. Emire Seyahi (CTF Romatoloji)

FMF-Amiloidozda Biyolojik Ajanlar : Doç. Dr. Gülen Hatemi (CTF Romatoloji)

Transplantasyonda Biyolojik Ajanlar : Doç. Dr. Numan Görgülü

Türk Nefroloji Derneği İstanbul Şubesi

Çapraz Transplantasyon İstanbul Toplantısı

Radison Blue Hotel Şişli İstanbul

05.07.2017

17.30 – 20.30

17.30 – 18.30 Kayıt ve Yemek

18.30 – 19.00 Çapraz Transplantasyonda Temel Prensipler

19.00 – 19.30 Çapraz Transplantasyon Kayıt Sistemi Tanıtımı

19.30 – 20.30 Sorular ve Tartışma

Türk Nefroloji Derneği 14 Eylül 2017 Tarihli Toplantı Programı

Toplantı Tarihi: 14/09/2017

Yer: Taksim Point Otel/İstanbul

Saat: 18.00-19.00 Yemek

19.00-20.30 Bilimsel Program

Toplantı Konusu: Uzun Etkili CNI: Farmakokinetik ve Klinik Sonuçlar

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Alaattin Yıldız (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi)

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ

2017- 2018 DÖNEMİ PERŞEMBE TOPLANTILARI PROGRAMI

21 Aralık 2017

Yer: Point Otel Taksim/İstanbul

Saat: 18.00-19.00 Yemek
19.00-20.30 Bilimsel Program

KBY PROGRESYONUNUN YAVAŞLATILMASI

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu – Prof. Dr. Zerrin Bicik Bahçebaşı

Genel Yaklaşım – Uzm. Dr. Serkan Feyyaz Yalın

Beslenme – Doç. Dr. Meltem Gürsu

Diyabetik Nefropati Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar – Doç. Dr. Arzu Kahveci

Tanıtım: Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

25 Ocak 2018

Yer: Point Otel Taksim/İstanbul

Saat: 18.00-19.00 Yemek
19.00-20.30 Bilimsel Program

TRANSPLANTASYONDA GÜNCELLEME

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever – Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar

Transform Çalışmasının Sonuçları – Prof. Dr. Aydın Türkmen

Transplantasyonda Son Güncellemeler – Prof. Dr. Ülkem Çakır

Tanıtım: Acıbadem Üniversitesi

22 Şubat 2018

Yer: Point Otel Taksim/İstanbul

Saat: 18.00-19.00 Yemek
19.00-20.30 Bilimsel Program

SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Serhan Tuğlular – Prof. Dr. Tevfik Ecder

Sodyum Metabolizma Bozuklukları – Doç. Dr. Gülizar Manga Şahin

Potasyum Metabolizma Bozuklukları – Doç. Dr. Ebru Aşıcıoğlu

Tanıtım: Bilim Üniversitesi

12 Nisan 2018

Yer: Point Otel Taksim/İstanbul

Saat: 18.00-19.00 Yemek
19.00-20.30 Bilimsel Program

KALP YETMEZLİĞİNDE GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Abdülkadir Ünsal – Prof. Dr. Semra Bozfakioğlu

Kalp Yetmezliğine Güncel Yaklaşım – Doç. Dr. Barış İkitimur

Kalp Yetmezliğinde Diyaletik Tedaviler – Doç. Dr. Elbis Ahbap

Tanıtım: Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

22 Kasım 2018

Yer: Point Otel Taksim/İstanbul

Saat: 18.00-19.00 Yemek
19.00-20.30 Bilimsel Program

ASN UPDATE – CMV TEDAVİSİ UYGUN DOZ UYGUN SÜRE – BK VİRÜS TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Süheyla Apaydın – Doç. Dr. Sinan Trabulus

Konuşmacılar:

ASN Update - Doç. Dr. Numan Görgülü

CMV Tedavisi Uygun Doz Uygun Süre – Doç. Dr. Arzu Kahveci

BK Virüs Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar – Doç. Dr. Arzu Kahveci

Tanıtım:

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ

2019 DÖNEMİ PERŞEMBE TOPLANTILARI PROGRAMI

17 Ocak 2019

Yer: Point Otel Taksim/İstanbul

Saat: 18:00-19:00 Yemek

19:00-20:30 Bilimsel Program

KLİNİKOPATOLOJİK

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurhan Seyahi – Prof. Dr. Ülkem Çakır

Konuşmacılar:

Prof. Dr. İclal Gürses (Patalog)

Uzm. Dr. Tamer Dinçer (Nefrolog)

Tanıtım: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

21 Mart 2019

Yer: Point Otel Taksim/İstanbul

Saat: 18:00-19:00 Yemek

19:00-20:30 Bilimsel Program

EV BAZLI TEDAVİLER-HASTA SEÇİMİ, EĞİTİMİ VE TEDAVİNİN YÖNETİMİ

EV HEMODİYALİZİ - PERİTON DİYALİZİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu – Doç. Dr. Elbis Ahbap

Konuşmacılar:

Doç. Dr. Tamer Sakacı (Nefrolog)

Uzm. Dr. Mustafa Sevinç (Nefrolog)

Tanıtım: Bezm-i Alem Üniversitesi Tıp Fakültesi

23 Mayıs 2019

Yer: Point Otel Taksim/İstanbul

Saat: 18:00-19:00 Yemek

19:00-20:30 Bilimsel Program

GEBELİK ve BÖBREK

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aydın Türkmen - Prof. Dr. Savaş Öztürk

Konuşmacılar:

Uzm. Dr. Ayşe Serra Artan (Nefrolog)

Doç. Dr. İbrahim Kalelioğlu (Kadın Hastalıkları ve Doğum)

Tanıtım: İsanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

21 Kasım 2019

Yer: Point Otel Taksim/İstanbul

Saat: 18:00-19:00 Yemek

19:00-20:30 Bilimsel Program

ERA-EDTA ve ATC UPDATE

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alaattin Yıldız - Prof. Dr. Betül Öğütmen

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Hakkı Arıkan (Nefrolog)

Prof. Halil Yazıcı (Nefrolog)

Doç. Dr. Meltem Gürsu (Nefrolog)

Tanıtım: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi