TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

Nefroloji Yan Dal Okulu Amaçları

Nefroloji yan dal ihtisası yapan araştırma görevlilerin eğitimine katkıda bulunmayı hedefleyen, bu okulda genelde kongrelerde daha az yer bulan konuları içeren bilimsel toplantılar yapılmıştır.

Türk nefroloji geleceği açısından, halen 100 ‘e varan sayıda olan nefroloji yan dal uzmanlık ögrencilerinin bu toplantılarda biraraya gelmesi ve birbirlerini tanıması amaçlanmıştır.

Okul toplantılarının değişik merkezlerde yapılarak, yan dal uzman adaylarının diğer nefroloji kliniklerini daha yakından tanıması hedeflenmiştir.

Uzmanlık ögrencileri arasında e-mail grubu oluşturularak iletişimin arttırılması planlanmıştır.